Wijk van de Toekomst

Leerlingenwedstrijd

Hoe ziet Nederland eruit in 2050? Daarover gaan leerlingen nadenken in de Geo Future School module ‘de wijk van de toekomst’. Deze module is vanaf oktober 2017 voor alle scholen in Nederland beschikbaar en vormt het uitgangspunt van een wedstrijd voor leerlingen. Zo kunnen alle leerlingen in Nederland meedoen met de wedstrijd én kennis maken met Geo Future School. In de module denken leerlingen na over de wijk van de toekomst. Nederland is een dichtbevolkt en welvarend land met een relatief kleine oppervlakte. Het is in Nederland altijd passen en meten om ruimte te vinden om te wonen, te werken, te winkelen, te recreëren en ons te verplaatsen. Daarom is het belangrijk goed na te denken over de inrichting van de ruimte zodat al deze functies een zo goed mogelijke plek krijgen. In de toekomst krijgen we onder andere te maken met verdere technologisering, klimaatverandering, een ongelijke bevolkingsgroei en individualisering en een overgang naar een meer duurzame economie. Dit zijn allemaal opgaven waarmee we in de toekomst rekening moeten houden. In de module gaan leerlingen als eindopdracht een maquette maken van een wijk van de toekomst. De beste maquettes worden vanaf april 2018 getoond op de tentoonstelling ‘Places of Hope’ in Leeuwarden.