150 jaar KNAG

 

In 2019 is een initiatiefgroep gestart voor de voorbereiding van de viering van 150 jaar KNAG in 2023. Inmiddels heeft de initiatiefgroep actieve KNAG-leden bij de organisatie van het lustrum weten te betrekken. Er zijn verschillende activiteiten in volle voorbereiding, zoals een tentoonstelling bij het Allard Pierson, een lustrumcongres en een filmwedstrijd voor scholieren. Bekijk alle informatie over alle activiteiten op onze lustrumpagina

Vragen over het lustrum? Neem contact op via 150jaar@knag.nl