ALV en KNAG-lezing 'Not in my binnenstad'

Kromme Nieuwegracht 66, Utrecht
11 mei 2017 - 18:00
11 mei 2017 - 22:00
toerist
FOTO: HILDGRIM/FLICKR

Op donderdag 11 mei is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNAG. Alle leden van het KNAG zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en mee te praten over het beleid van de vereniging. Na afloop van de ALV is de jaarlijkse KNAG-lezing, die dit jaar wordt gegeven door Egbert van der Zee en de titel Not in my binnenstad heeft. Aanmelden kan met het formulier onderaan deze pagina.

Not in my binnenstad

De historische binnenstad staat onder druk. Steeds meer bezoekers, toeristen en dagjesmensen, bevolken de nauwe straten en pleinen. Verschillende talen en dialecten overstemmen elkaar. Ratelende rolkoffers, uitpuilende vuilnisbakken, plots pauzerende selfiesticks en luidruchtige vrijgezellenfeesten bepalen het straatbeeld. De bakker en groentewinkel maken plaats voor koffiebars en ijswinkeltjes. De stad wordt drukker, duurder, lawaaiiger en verliest haar authenticiteit.

Welkom in Venetië. Of Amsterdam. Of een andere ‘aantrekkelijke’ stedelijke toeristische bestemming. Jarenlang werd toerisme gezien als een oplossing voor allerlei stedelijke problemen. Toerisme zou de economie diversifiëren, mogelijkheden bieden voor opstartende en creatieve ondernemingen, de drempelwaarde voor (culturele) voorzieningen verlagen en, sinds de opkomst van de deeleconomie, een extra inkomen bieden aan stadsbewoners die hun huis, auto of allerhande diensten ter beschikking stellen. Toerisme inperken werd gezien als het slachten van de kip met de gouden eieren. Dat beeld is nu volledig veranderd. De publieke opinie, met name in de drukbezochte stedelijke bestemmingen, lijkt de aanval te hebben geopend op de toerist. Beleidsmakers volgen door allerlei quick-fix oplossingen te presenteren. Het is hoog tijd om even stil te staan, en dit nieuwe massatoerisme met een geografische bril te bekijken. In deze lezing zien we aan de hand van voorbeelden uit Venetië en Amsterdam hoe niet alleen meer toerisme, maar vooral ander toerisme de steden verandert.

Over de spreker

Egbert van der Zee is geograaf en als onderzoeker verbonden aan de universiteit Utrecht, de Katholieke Universiteit Leuven en Ca’ Foscari universiteit van Venetië. Voor zijn proefschrift verdiepte hij zich in de manier waarop toeristen zich gedragen in stedelijke bestemmingen en hoe deze kennis gebruikt kan worden om bestemmingen beter te besturen. Hij bestudeerde toerisme in de Vlaamse kunststeden, Zuid-Afrika en Venetië, Utrecht en Amsterdam. Zijn stelling is: duurzaam toerisme begint bij het opzetten van een geografische bril.

Programma

17.45u Ontvangst met koffie / thee en broodjes

18.30u Algemene ledenvergadering:

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen ALV 1 juni 2016
  3. Af- en aantreden bestuursleden
  4. Jaarverslag 2016
  5. Financieel verslag 2016/ Begroting 2017
  6. Programma 2017
  7. Rondvraag

19:45u Pauze (koffie / thee)

20.15u KNAG-lezing door Egbert van der Zee

21.00u Discussie n.a.v. de lezing

21.15u Borrel

Aanmelden & meer informatie

U kunt zich tot 3 mei aanmelden door middel van het formulier hieronder. Als u nog vragen heeft, kunt u mailen naar info@knag.nl.