Scholing voor docenten - Cursus Waterveiligheid in de Regio Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
6 oktober 2016 - 15:30
6 oktober 2016 - 20:00

De Universiteit Utrecht biedt in nauwe samenwerking met KNAG, CEDLA en andere universiteiten in het schooljaar 2016-2017 deze nascholingscursussen aan.

Programma

Cursus Waterbeheer in de Regio Utrecht

Een nascholingscursus over watervraagstukken in de eigen omgeving, met veel aandacht voor didactiek. 

De regio Utrecht ligt op de overgang van rivierengebied naar veenweide gebied. Door de ligging spelen er in dit gebied vele vraagstukken rondom overstromingen, wateroverlast, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit. Deze cursus geeft inzicht in de werking van het watersysteem en de uitdagingen voor de toekomst. Er is aandacht voor de theorie, maar er worden ook veel praktijkvoorbeelden getoond. Daarnaast zijn er enkele didactische workshops, waarin we uitgebreid kijken naar methodes om water-gerelateerde thema’s binnen en buiten de klas te behandelen. Zo wordt de methode “Hoog water op het schoolplein” besproken en is er de mogelijkheid om verschillende digitale middelen te verkennen. Docenten en leerlingen vertellen over hun ervaringen met het begeleiden van profielwerkstukken en het opzetten en uitvoeren van excursies en veldwerk, en educatief medewerkers van het waterschap laten zien hoe ze docenten daarbij kunnen ondersteunen. De cursus vindt plaats op het kantoor van Waterschap De Stichtse Rijnlanden. Het waterschap is gastheer van de bijeenkomst, en het is mogelijk om een rondleiding te krijgen in o.a. de Centrale Regiekamer en de GIS kamer.

De inhoudelijke lezingen en workshops worden onder andere verzorgd door Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

Meer informatie & aanmelden

Locatie
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, 3994 DD Houten

Kosten
Gratis (door een subsidie van de Unie van Waterschappen)

Aanmelden
U dient zich vóór 30 september 2016 aan te melden via www.nascholingaardrijkskunde.hu.nl