China in Afrika - een geslaagd verstandshuwelijk

1 oktober 2013
Auteurs:
Ulrike Fallet
Willem de Zwijger College, Bussum
Dit artikel is verschenen in: geografie oktober 2013
globalisering
China
Afrika
Kennis
China in Afrika
FOTO: GEORG LAMSON LAMSONGF

Waar het Westen Afrika min of meer links laat liggen, schiet China het ‘Zwarte Continent’ te hulp met leningen en investeringen. Daardoor stelt China de toevoer van grondstoffen naar het thuisland veilig en creëert het afzetmarkten voor Chinese goederen. Een verstandshuwelijk dat zijn vruchten afwerpt.

China in Afrika.pdf
Download dit document