Inschrijving ontwikkelteams curriculum.nu geopend

18 september 2017
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
onderwijs
Nederland
Nieuws
EU
FOTO: SEBASTIAAN TER BURG/FLICKR

Curriculum.nu is de herziening van het vaste onderwijsprogramma van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Er zijn (verhitte) discussies gevoerd over het nut en/of dit gewenst is. De realiteit is echter dat de ontwikkeling van het curriculum binnenkort van start gaat. Per domein gaat een ontwikkelteam aan de slag om te bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen.

Voor het vak aardrijkskunde is het belangrijk om in deze ontwikkelteams goed vertegenwoordigd te zijn en zo ons vak de stevige positie te geven die het verdient. Het goede nieuws is dat aardrijkskundedocenten mogen meepraten bij de curriculumbepaling van de domeinen Mens & Maatschappij, Mens & Natuur en Burgerschap. Ben jij docent aardrijkskunde of schoolleider en wil jij in een ontwikkelteam meewerken aan bouwstenen voor een vernieuwd curriculum? Meld je nu aan voor een ontwikkelteam via de site van curriculum.nu

Geef je je op of heb je een andere vraag? Stuur een mailtje naar onderwijs@geografie.nl, het KNAG is hiervan graag op de hoogte!

Lees meer over de belangenbehartiging van het KNAG bij curriculum.nu