Kies de juiste plek om te bouwen

29 mei 2024
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
klimaatverandering
Nederland
Nieuws
FOTO: G R MOTEZ / UNSPLASH

OPNIEUW RELEVANT - In het 'Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving' staat dat er voldoende ruimte is om te bouwen in Nederland, maar dat goed rekening moet worden gehouden met water en bodem. Eerder schreef Annelies van Oostrum op geografie.nl al over de toekomstbestendige GREX.

 

In april stuurde minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat het Ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving naar de Tweede Kamer, waarin staat dat het van belang is rekening te houden met water en bodem, zodat op de langere termijn geen problemen komen voor de bebouwde omgeving. Lees hierover meer op RO Magazine

In juli 2023 schreef Annelies van Oostrum op geografie.nl een artikel over haar onderzoek (bachelor Sociale Geografie & Planologie, Universiteit Utrecht) naar een toekomstbestendige grondexploitatie. Zij pleit daarin voor financiële ruimte om extra maatregelen bij toekomstige gebeurtenissen door klimaatverandering op te vangen.