KNAG-lezing ‘Veerkrachtig Platteland’

14 mei 2024
Auteurs:
Nieuws

Na jaren staat het platteland weer scherp op het netvlies van politici, beleidsmakers, journalisten en onderzoekers. Niet voor niets, want de problematiek van plattelandsregio’s stapelt zich op met de stikstof-, landbouw-, leefbaarheids- en klimaatcrises. Maar wat betekent dit voor de mensen die er wonen, werken en over besluiten? Het platteland is zo veel meer dan een verzamelbak van negatieve trends en problemen. In deze lezing gaan Marlies Meijer (WUR) en Korrie Melis (HAN) in op de vraagstukken rondom leefbaarheid, vitaal platteland en de veelzijdigheid en veerkracht van plattelandsgemeenschappen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden waarbij inwoners een grote rol spelen worden de grotere thema’s van het platteland verkend en geduid.

Over de sprekers

Korrie Melis (Delfzijl, 1984) werkt als senior onderzoeker en docent bij de HAN University of Applied sciences, lectoraat Sociale Duurzame Praktijken. Ze studeerde Culturele Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), en promoveerde in 2013 bij Sociale en Economische geschiedenis aan diezelfde universiteit met een onderzoek over leefbaarheid en regionale identiteit. Bij de HAN richt ze zich met toegepast onderzoek op thema’s als leefbaarheid, gemeenschappen, (inwoners)participatie, en heeft daarbij aandacht voor veranderingen in de tijd en in de fysieke ruimte. De regio en specifiek het platteland en haar inwoners zijn een belangrijk rode lijn in het werk van Korrie. Afgelopen jaren zette ze zich als pleitbezorger in om op hogescholen meer aandacht te krijgen voor specifiek het platteland en haar inwoners.

Marlies Meijer (Meppel, 1985) is universitair docent aan Wageningen Universiteit, bij Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning en onderzoekt de rol van lokale initiatieven en overheden voor een duurzame toekomst van plattelandsregio’s. Ze studeerde Ruimtelijke Planning in Wageningen Universiteit en promoveerde op de wisselwerking tussen gemeenschapsinitiatieven en lokaal bestuur in Europese krimpregio’s, bij Geografie en Planologie aan de Radboud Universiteit. De ruimtelijke dynamiek van het platteland in het algemeen en de periferie in het bijzonder fascineren Marlies in haar onderzoek en rol als docent.

Meer info en aanmelden

Locatie: 
Collegezaal in Bibliotheek Neude
Neude 11 
Utrecht

De lezing begint om 20.15 uur, is gratis en ook voor niet-leden toegankelijk, wel graag even aanmelden via deze pagina.