KNAG-lezing 'Open archief'

2 juni 2023
Auteurs:
Nieuws

Belangrijke onderdelen van het rijke verleden van het KNAG zijn terug te vinden in het archief van het genootschap, dat al geruime tijd wordt bewaard bij Het Utrechts Archief: bijna dertien strekkende meter aan documenten. Deze waren al langer via een inventaris voor het publiek ontsloten maar voor de stukken zelf was een bezoek aan de studiezaak noodzakelijk. Intussen wordt hard gewerkt aan de digitalisering van dit bijzondere archief. Het eerste gedeelte van dat project zal op 22 juni voor publiek gebruik beschikbaar komen op internet. Hierdoor zullen mensen met andere ogen gaan kijken naar de inhoud van dit archief. Een groot deel daarvan heeft betrekking op de zestig expedities die de KNAG tot 1959 organiseerde, met name in de toenmalige koloniale gebieden van Nederland. Dat verleden bekijken we nu anders dan toen, en dat geldt zeker voor de hedendaagse bewoners van die gebieden. Hoe maken we dit archief ook voor hen toegankelijk? En welke verhalen roepen de foto’s en verslagen bij hen op?

Kaj van Vliet (rijks- en gemeentearchivaris) en Joyce Pennings (vakspecialist Informatieverrijking) verzorgen dit jaar de KNAG-lezing en proberen deze vragen te beantwoorden.

De KNAG-lezing (22 juni, 20.00 uur, in Het Utrechts Archief) is gratis en voor iedereen toegankelijk, wel graag even aanmelden.
Voor de KNAG-lezing start, vindt de jaarlijkse ALV van het KNAG plaats, deze is enkel door KNAG-leden bij te wonen. Via dezelfde link kun je je ook hiervoor aanmelden.