Meer aandacht voor fysische geografie en regio's - nieuw examenprogramma vmbo aardrijkskunde

1 september 2013
Auteurs:
Joop van der Schee
bijzonder hoogleraar onderwijsgeografie
Dit artikel is verschenen in: geografie september 2013
onderwijs
Kennis
Nieuw examenprogramma vmbo aardrijkskunde
FOTO: RICHIE C/YUNHEISAPUNK

Het nieuwe examenprogramma vmbo aardrijkskunde gaat van start. In mei 2015 zijn de eerste nieuwe centrale examens. De meeste docenten zien het nieuwe programma wel zitten, blijkt bij veldraadplegingen en nascholingsbijeenkomsten.

Meer aandacht voor fysische geografie en regio's - nieuw examenprogramma vmbo aardrijkskunde.pdf
Download dit document