Vacature projectcoördinator/-uitvoerder basisvaardigheden binnen aardrijkskunde

17 mei 2023
Nieuws

Leid jij basisvaardigheden binnen aardrijkskunde in goede banen?

Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) zoekt een projectcoördinator/-uitvoerder voor het in goede banen leiden van het project basisvaardigheden binnen aardrijkskunde.

Functieomschrijving

Het KNAG heeft een subsidie ontvangen van het Ministerie van OCW om docenten te ondersteunen bij het herkennen, afstemmen van en lesgeven over de basisvaardigheden taal-Nederlands, rekenen-wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap binnen aardrijkskunde, eventueel in combinatie met andere vakken. Daarbij gaat het vooral om het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • In kaart brengen welke kennis al bestaat op het gebied van basisvaardigen binnen het vak aardrijkskunde.
  • Maken van handreikingen/voorbeeldmateriaal, in samenwerking met lerarenopleiders, vakdidactici en leraren.
  • Organiseren studiedag(en)/webinars voor leraren en lerarenopleiders, bijvoorbeeld in de vorm van workshop(s) op de KNAG Onderwijsdag in het najaar van 2023.
  • Publiceren artikelen in tijdschrift Geografie/informatie via websites.

Functie-eisen

Om van het project een succes te maken, zoeken wij een projectcoördinator met kennis van het aardrijkskundeonderwijs in po en/of onderbouw vo, die op goede en praktische wijze kennis over basisvaardigheden kan samenbrengen, samenwerking kan opzetten met lerarenopleidingen, werksessies en bijeenkomsten kan organiseren en de resultaten in blijvende praktische informatie en handreikingen kan vertalen voor de zittende en aankomende leraren.

Als opleiding vragen wij een academische of hbo-lerarenopleiding aardrijkskunde.

Organisatie

Het KNAG is de landelijke vereniging voor geografen, docenten aardrijkskunde en voor diegenen die zich met het vakgebied geografie (aardrijkskunde) verbonden voelen. De vereniging is opgericht in 1873 en telt bijna 2.650 leden. Het KNAG richt zich op de promotie van het vakgebied, dienstverlening voor leden en het fungeren als ontmoetingsplatform voor het uitwisselen van ideeën, informatie en ervaringen.

Meer informatie & solliciteren

Wij bieden zelfstandig en leuk werk binnen een interessante organisatie in een plezierig team voor in principe 24 uur in de week. Het salarisniveau is naar gelang opleiding, leeftijd en ervaring maximaal 2.250,- euro bruto per maand op basis van een 24-urige werkweek (exclusief 8% vakantiegeld en 10% voor pensioenvoorziening). De aanstelling is tijdelijk tot en met december 2023 en kan per direct aanvangen.

Heb je belangstelling voor dit project, dan ontvangen wij graag je motivatie en cv. Deze kun je richten aan Eelko Postma (secretaris-directeur KNAG) via e.postma@knag.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eelko Postma via ditzelfde e-mailadres of telefonisch via 06 30795408. Sluitingsdatum is maandag 5 juni 2023. De data voor sollicitatiegesprekken zullen met de kandidaten nog worden afgestemd.