Bijzonder hoogleraar onderwijsgeografie

De KNAG-leerstoel voor onderwijsgeografie is bedoeld om de ontwikkeling van het vak aardrijkskunde in het primair en voortgezet onderwijs te ondersteunen. Belangrijk daarbij is dat er een brug wordt geslagen tussen de wetenschappelijke geografie en aardwetenschappen enerzijds en de aardrijkskunde zoals die op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs wordt onderwezen anderzijds.

Voor de KNAG-leerstoel voor onderwijsgeografie is een ambitieuze agenda opgesteld. Het is bedoeling dat op verschillende fronten tegelijk wordt gewerkt:

  • De inhoud en vernieuwing van het aardrijkskundeonderwijs
  • De opleiding van aardrijkskundedocenten
  • De organisatie van een nieuwe regionale infrastructuur voor aardrijkskundedocenten
  • Onderwijsgeografisch onderzoek
  • De beeldvorming van aardrijkskunde in politiek en media om de positie van aardrijkskunde te verbeteren

Prof. dr. J.A. (Joop) van der Schee

Sinds 1 februari 2007 is Joop van der Schee gedurende twee dagen per week hoogleraar op de KNAG-leerstoel voor onderwijsgeografie. Joop van der Schee (1951) is werkzaam als vakdidacticus aardrijkskunde en onderwijsgeografisch onderzoeker bij het Onderwijscentrum van de Vrije Universtiteit in Amsterdam en de Universiteit van Utrecht. Eerder was hij werkzaam als docent aardrijkskunde aan de Berlage Scholengemeenschap in Amsterdam en het Hermann Wesselink College in Amstelveen. In 1987 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op eenproefschrift getiteld Kijk op kaarten, een empirisch onderzoek naar het gebruik van geografische denkvaardigheden bij het analyseren van kaarten door leerlingen uit het vierde leerjaar van het vwo. Momenteel houdt hij zich onder meer bezig met digitale kaarten (www.edugis.nl). Ook is hij samen met Leon Vankan auteur van boeken over Leren denken met aardrijkskunde