Petitie 'Internationaliseren met ambitie'

In het advies ‘Internationaliseren met ambitie’ van de Onderwijsraad wordt het vak aardrijkskunde onterecht niet genoemd als sleutelvak om de internationale component in het onderwijs te versterken. Wij vinden dat aardrijkskunde expliciet benoemd moet worden in de uitwerking van het advies.

Voor meer achtergrondinformatie, zie onderstaande bestanden.

De petitie is inmiddels gesloten en is ruim 1100 keer ondertekend. Dinsdag 13 december 2016 is de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Internationaliseren met ambitie.pdf
Rapport 'Internationaliseren met ambitie'
Download dit document
Brief reactie KNAG op advies 'Internationaliseren met ambitie'.pdf
Brief reactie KNAG op 'Internationaliseren met ambitie'
Download dit document