Pabo-netwerk

Ieder schooljaar organiseert het KNAG twee nascholingsdagen voor docenten aardrijkskunde die op de Pabo lesgeven. In het najaar is er een dag alleen voor aardrijkskundedocenten. In het voorjaar is een vakoverstijgende conferentie voor docenten aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/milieu/techniek.

Voor de specifieke doelgroep pabo-docenten aardrijkskunde is er een aparte nieuwsbrief. De pabo-commissie van het KNAG streeft ernaar een zo uitgebreid mogelijk netwerkbestand aan te leggen van alle mensen die werkzaam zijn in het basisonderwijs of op pabo´s en die aardrijkskunde in het basisonderwijs een warm hart toedragen. Het netwerkbestand wordt onder meer gebruikt voor het aankondigen van netwerkdagen en andere relevante informatie. Indien u graag wilt worden opgenomen in het bestand, kunt u contact opnemen met Annelies Beek: a.beek[at]knag.nl.

 

 

 

 

FOTO: KEVIN DOOLEY/FLICKR