Nominaties & Stemmen

Stemmen

De stembussen zijn gesloten. Er zijn bijna 5000 stemmen uitgebracht! De uitslag van de verkiezing wordt op 20 januari 2017 in het Museon bekendgemaakt. De winnaar mag de titel Aardrijkskundeleraar van het jaar 2017 dragen en ontvangt de KNAG Onderwijsprijs.
 

De genomineerden

De vier genomineerden voor de Aardrijkskundeleraar van het jaar verkiezing zijn bekend gemaakt tijdens de KNAG Onderwijsdag 2016. Hieronder leest u meer over de genomineerden.

 

Alice Peters
Twickel College, Hengelo

Alice staat al 25 jaar voor de klas en in die tijd is ze zichzelf steeds blijven ontwikkelen. Zowel door scholing als door de vele (studie)reizen die ze maakte blijft ze leerlingen boeien met up-to-date informatie en interessante verhalen. Met een goede voorbereiding zorgt ze ervoor dat haar lessen soepel verlopen. Volgens collega’s heeft ze ‘gewoon goed voor elkaar’, en dat is eigenlijk niet zo gewoon. Ze luistert goed naar wat leerlingen willen en wordt door leerlingen dan ook geprezen om de manier waarop zij met hen omgaat. Leerlingen voelen zich echt begrepen door Alice. Ze neemt de tijd om ingewikkelde vragen op een begrijpelijke manier uit te leggen en geeft leerlingen het vertrouwen met goede moed het examen in te gaan.

Alice is ontzettend breed bezig met aardrijkskunde. Naast haar enthousiasme voor de klas is ze ook op actief zoek naar vernieuwing binnen het onderwijs en het vakgebied. Zo is ze binnen Het Twickel College bezig om de Geo Future School te implementeren, is ze lid van de stuurgroep GEObattle en bestuurslid van de Aardrijkskunde Olympiade Nederland. Met GEObattle worden leerlingen van de basisschool bekend gemaakt met het vak aardrijkskunde. Ter promotie van het vak, en om al op jonge leeftijd te leren dat aardrijkskunde meer is dan alleen topografie uit je hoofd leren.

Verder draagt Alice bij aan het aardrijkskundeonderwijs door het schrijven van schoolboeken. Zij werkt  binnen verschillende auteursteams van de GEO, waaronder als hoofdauteur van VMBO bovenbouw. Ze schreef mee aan Geowijzer en Aardrijkskunde en Didactiek: bronnenboek voor het HBO. Ook heeft ze meegewerkt als auteur aan boeken voor het basisonderwijs zoals Geobas en Wijzer door de wereld en het omgevings-aardrijkskunde boek voor groep 5 in Staphorst Van Huis Uit. Op die manier zet Alice zich niet alleen in het middelbare onderwijs in voor aardrijkskunde, maar ook binnen lager- en hoger onderwijs.

 

Annika Huizinga
Erasmiaans Gymnasium

Annika maakt het verschil, zowel als docent als in het vakgebied. Als beginnend nieuwkomer heeft ze in korte tijd veel voor elkaar gekregen op school. Ze pakt zaken professioneel aan door goed na te denken over lesdoelen en lesopbouw en dit ook uit te voeren en steeds verder te verbeteren.

Zij is de meeste toonaangevende docent sinds op het Erasmiaans Gymnasium de iPad is ingevoerd in lessen. Actief maakt zij daar gebruik van, met apps als Google Streetview waardoor leerlingen direct kunnen zien waar iets over gaat. Annika gebruikt de iPad echt als toevoeging in de les, en niet als ‘boek achter glas’ zoals sommige andere docenten dat doen. Haar enthousiasme straalt uit op de leerlingen. Ze neemt de leerlingen serieus, ze hanteert een hoge standaard en ze verwacht dat ook van de leerlingen.  Leerlingen vinden het geweldig en krijgen meer zin in aardrijkskunde. Het vak aardrijkskunde wordt substantieel vaker gekozen dan voorheen op deze school, en dat heeft alles te maken met de inzet en het enthousiasme van Annika.

Met haar daadkracht heeft Annika ook verschillende initiatieven tot uitvoering weten te brengen. Zo gaat ze jaarlijks met de eerste klas naar het Geofort, is er een excursieonderdeel over vulkanisme bij de excursie naar Trier, een Rotterdam tweedaagse voor de derde klas en gaat de vierde klas naar de Waterdag in Wageningen. Echt niet elke nieuwkomer op school krijgt in zo’n korte tijd zo veel voor elkaar!

Daarnaast is ze bezig om aardrijkskunde- en ICT-lessen in cursusvorm te ontwikkelen op iTunes U en maakt ze zelf interactieve iBooks als lesmateriaal. Annika houdt ook een blog bij, www.tabletindeklas.nl, waarop zij haar ervaringen als docent deelt en tips geeft om het gebruik van tablets in de lessen te integreren.

 

Clarinus Nauta
CSG Reggesteyn

Clarinus Nauta is een bevlogen aardrijkskundedocent. Zijn kennis van fysische geografie deelt hij met enthousiasme, niet alleen in de klas maar ook daarbuiten. Zo heeft hij een ‘vulkanenreis’ voor 6 VWO opgezet naar Zuid-Italië, om de leerlingen ook echt te laten zien waar het in de lessen over gaat. In zijn vrije tijd organiseert hij een geologieclub, waar hij met geïnteresseerde leerlingen maandelijks groeves bezoekt, stenen en fossielen determineert en elke twee jaar op excursie gaat naar het buitenland (Eifen, Harz, Boulonnais). Leerlingen zijn hierover ontzettend enthousiast en worden door Clarinus ook echt gestimuleerd om later iets met aardrijkskunde te gaan doen. Het is altijd avontuur om met Clarinus op pad te gaan!

Binnen CSG Reggesteyn heeft Clarinus tijdens de veertig jaar dat hij er werkt een prachtig aardrijkskundelokaal met een enorme verzameling gesteente opgebouwd. Met zijn initiatief in leskisten met stenen voor het onderwijs wil hij die passie voor iedereen beschikbaar te maken (www.clarinusnauta.nl). Clarinus is namelijk groot voorstander van kennisdeling en samenwerking binnen het onderwijs. Hij organiseert hiervoor dan ook allerlei bijeenkomsten, bijvoorbeeld om lesmateriaal uit te wisselen en voor nascholing. Diverse samenwerkingen maken excursies mogelijk, zoals de biologie/fysische geografie excursie naar de Regge, waarvan de meetgegevens van het veldwerk worden gedeeld met het waterschap Vechtstromen. Samen krijg je meer voor elkaar, kennis delen is ontzettend belangrijk en aardrijkskunde is bij uitstek een vak waarbij samenwerking met andere vakgebieden nodig én logisch is. Ondanks dat hij bijna met pensioen gaat blijft hij hier actief mee bezig.

In 2009 richtte Clarinus de KNAG-kring Oost op waar hij nog steeds actief de rol van secretaris vervult. Wederom met als doel om samen te komen, kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren. De opkomst bij bijeenkomsten is groot, niet in de laatste plaats door het werk en enthousiasme dat Clarinus hier in steekt.

Als leerkracht staat Clarinus open voor vernieuwingen om het onderwijs beter te maken. Zo is de Wintoets iets wat hij zich helemaal eigen heeft gemaakt en heeft hij voor zijn school een enorme database van toetsvragen opgebouwd voor alle leerjaren. Hij is kritisch en vecht voor zijn vak, hij houdt al jaren de scores van de eindexamens bij en vergelijkt deze met die van andere vakken. Ook is hij altijd aanwezig om zijn mening te geven bij de examenbesprekingen. Tenslotte schreef hij een boek over de Sallandse Heuvelrug, maakte hij verschillende lessenseries, publiceerde af en toe een artikel in de Geografie en op dit moment is hij bezig met het schrijven van een boek over het opzetten van een gesteentewandeling in de stad.

 

Jacqueline van der Westen
Melanchthon Schiebroek

Jacqueline is in de positieve zin van het woord een vakidioot. Ze is eigenlijk altijd bezig met aardrijkskunde, en gebruikt dit als een bron van inspiratie voor haar lessen. Actuele onderwerpen grijpt ze aan om in haar lessen te verwerken, zodat leerlingen leren dat aardrijkskunde overal is. Dat dingen in een bepaalde context geplaatst moeten worden, om te begrijpen waarom ze gaan hoe ze gaan. Ze wil leerlingen bij brengen dat er meer is dan alleen het kleine stukje wereld waarin zij leven.

In de klas probeert ze altijd iets extra te doen om de lessen leuker te maken. Dit slaat aan, want leerlingen worden door haar enthousiast over het vak. Jacqueline organiseert excursies en veldwerken, probeert veel buiten het klaslokaal voor elkaar te krijgen. Door middel van spelvormen, ‘gamification’, in de klas krijgt ze leerlingen ook voor minder populaire onderwerpen aan de slag. Ook stopt ze wedstrijdelementen in de lessen zodat leerlingen fanatiek mee gaan doen. Samen kaarten maken, oplossingen bedenken voor problemen of met ‘wat ben ik’-briefjes op het voorhoofd raden wel aardrijkskundig begrip je bent. Ze maakt het vak gewoon heel leuk!

Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor andere docenten is Jacqueline een inspiratiebron. Door haar afwisselende en actieve manier van lesgeven maakt ze anderen enthousiast over het vak en over haar manier van lesgeven. Verder kijken dan alleen een hoofdstukje lezen uit een boek. En het werkt!