Geografie.nl

Nieuws

Welkom op geografie.nl

Nieuws

De geheime schoonheid van Lauwersoog

22 juli 2016

Een van de filmpjes van de MooiKUST fietsconferentie is een interview met Paul van Bussel, architect. Hij laat de geheime schoonheid van Lauwersoog zien.

Nederland
Nieuws

Wereldbodemmuseum nu ook virtueel te bezoeken

20 juli 2016

Vanaf nu kan het Wereldbodemmuseum van het bodeminformatie-instituut ISRIC in Wageningen ook virtueel worden bezocht. Het museum heeft een werelddekkende collectie bodemprofielen. Deze 3d-profielen of monolieten worden gebruikt om de bodemvorming aan bezoekers uit te leggen. Ook maken zij het belang van de bodem overal ter wereld duidelijk voor bijvoorbeeld de wereldvoedselvoorziening of de klimaatverandering, en geven zij informatie over de culturele waarde ervan.

Wageningen
Nieuws

Steengoeie wandelingen

18 juli 2016

10 geologische wandelingen langs gevels en groeves

Natuursteen in gevels, je loopt er zo aan voorbij. En dat is jammer, want puien en stoepranden zitten vol met verborgen schatten. Het boek Steengoeie wandelingen beschrijft tien wandelingen. Mooi voor het grote publiek, maar zeker ook interessant voor geologen.

boeken
Nederland
Kennis

De staat van ons water

15 juli 2016

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs haar jaarlijkse rapportage over het waterbeleid in websitevorm gepresenteerd. Met interactieve infographics en praktijkvoorbeelden is deze nu ook voor een breder publiek eenvoudig toegankelijk. ‘Goed materiaal voor scholieren die een werkstuk moeten maken’, zo zei de minister.

water
Nederland
Nieuws

Almere: anders dan gepland

13 juli 2016

Almere is wellicht de bekendste ‘New Town’ in Nederland. De stad is gebouwd op een speciaal hiertoe aangelegd eiland (Flevoland) ten oosten van Amsterdam. De aanvankelijke intentie van de planners was om Almere uit te laten groeien tot een stad van 250 duizend inwoners (vooral sociaal mobiele, voormalige Amsterdammers) in het jaar 2000. Veertig jaar later is de stad er geheel anders uit komen te zien. Op dit onderwerp promoveerde Yannis Tzaninis vorige week aan de Universiteit van Amsterdam.

onderzoek
Almere
Nieuws

Bouwen aan de mooie Nederlandse kust

11 juli 2016

MooiKUST brengt met dertig korte filmpjes de discussie rondom bouwen aan de kust in beeld. In deze filmpjes komen alle betrokkenen aan het woord: van landschapsarchitecten tot boeren. Dit geeft een genuanceerd beeld van de discussie én laat zien hoe mooi de Nederlandse kust eigenlijk is.

Nederland
Nieuws

Eerste afstudeerders bij opleiding Geo Media & Design

8 juli 2016

Half juli leveren de opleidingen Geo Media & Design en International Food & Agribusiness van HAS Hogeschool in Den Bosch voor het eerst studenten af aan het werkveld. Beide opleidingen richten zich breed op het domein agro, food en leefomgeving. Geo Media & Design focust zich op ruimtelijke vragen waarop we antwoord geven met tools en data door goede visualisaties. International Food & Agribusiness kijkt naar de verduurzaming van wereldwijde agrofoodketens.

onderwijs
Kennis

De geboorteakte van de Atlantische Oceaan

1 juni 2016

Het Deense eilandje Fur is een el dorado voor fossielenjagers, en een geologisch en landschappelijk pareltje. De door het ijs opgestuwde mariene sedimenten met tientallen lagen vulkanische as geven inzicht in het ontstaan van de Atlantische Oceaan.

geologie
Denemarken