Geografie.nl

Nieuws

De stad zonder fossiele brandstoffen

duurzaamheid
Opinie

Hoe warmer, hoe meer ‘seksuele extravagantie’

21 maart 2017

Het is lente! En, hoe warmer, hoe meer 'seksuele extravagantie', zoals je leest in deze column van Ben de Pater.

Kennis

Jonge Europeanen op de huizenmarkt: ongelijkheid neemt toe

14 maart 2017

De ongelijkheid tussen verschillende generaties neemt toe en het hebben van een koopwoning heeft daarmee te maken. Hoe moeten we omgaan met deze vorm van ongelijkheid, die schade toebrengt aan de samenleving? Het HOUWEL project houdt zich hiermee bezig.

woningmarkt
Opinie

'Denk na over de impact van reizen'

13 maart 2017

500 kilometer door dwars door Togo wandelen, langs een spoorlijn? Steyn Hoogakker (Impact Journey) vertrekt volgende week, met een gps-tracker en een (polaroid) camera. Hij wil een genuanceerder en eerlijker beeld van Togo creëren. De cultureel antropoloog en klimaatonderzoeker is wars van stereotype beeldvorming en wil anderen inspireren en stimuleren om reizen te maken die betekenis hebben.

interview
toerisme
reizen
beeldvorming
Togo
Opinie

Gebakken lucht

10 maart 2017

Een pleidooi tegen onze poldergoeroes en voor het ruimtelijk ontwerp

Nederlanders lijken sinds de crisis verzot op mensen die een visie hebben, die heldere en eenduidige antwoorden formuleren op de grote problemen waarmee we kampen en die richting geven aan ons bestaan.

ruimtelijk beleid
Nederland
Nieuws

Joan Blaeu: Meester-cartograaf in de Gouden Eeuw

7 maart 2017

De wereldkaart van Joan Blaeu uit 1648 is één van de topstukken van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Van deze versie van de kaart, met tekst van Blaeu en een nieuwe plaat voor China, is er maar één ter wereld.

cartografie
Kennis

Sumba: afgelegen eiland, maar icoon op het gebied van duurzame energie

3 maart 2017

Voor 2010 zaten nog veel inwoners van het Indonesische eiland Sumba zonder stroom. Nu is er een project aan de gang waarbij het hele eiland uiterlijk 2025 toegang krijgt tot 100 procent duurzame energie. Hoe gaat dit precies te werk? En kunnen andere landen een voorbeeld nemen aan Sumba?

Duurzame wereld
duurzame energie
Indonesië
Kennis

Java verdwijnt, kan Nederland helpen?

27 februari 2017

De noordkust van Java heeft te kampen met ernstige kusterosie. In vijftien jaar tijd zijn al tientallen vierkante kilometers aan land verloren gegaan. Als er niets aan de situatie wordt gedaan, lopen drieduizend dorpen en 30 à 40 miljoen mensen gevaar. De gebruikelijke oplossingen tegen kusterosie werken niet. Een Nederlandse vinding biedt uitkomst.

Indonesië
Nieuws

Dit lees je in het maartnummer van Geografie

25 februari 2017

Dit lees je in het maartnummer van Geografie 2017.