Geografie.nl

Opinie

Het belang van de Waddenzee

waterveiligheid
kust
Waddenzee
Nieuws

Examenbesprekingen

18 mei 2017

De verslagen van de landelijke besprekingen over de examens staan online. Je vindt ze op geografie.nl/examens (halverwege de pagina).

eindexamen
Opinie

In kaart gebracht in kaart gebracht

23 mei 2017

Wat? Geen foutje in uw browser of een onoplettende eindredacteur, maar: er wordt in Nederland heel wat in kaart gebracht. Dat gegeven eens in kaart brengen lijkt mij wel gepast. In kaart brengen is een bezigheid waar slechts weinig organisaties om heen kunnen. Maar na een trotse aankondiging kom ik regelmatig geen enkele kaart tegen. Een gezegde als ‘in beeld gebracht’ of ‘in woorden verwoord’ zou dan beter passen. Teleurgesteld ben ik echter zelden. Voor de kaart bestaan alleen maar kansen.

Opinie

De Rhön? 'Nog nooit van gehoord!'

22 mei 2017

Vertelt men iemand dat men naar de Eifel gaat of er is geweest, dan wordt er begrijpend gereageerd. Maar zegt men iets dergelijks over een bezoek aan de Rhön dan is de reactie vaak: ‘De Rhön? Waar ligt dat gebied? Nog nooit van gehoord.’

toerisme
Duitsland
Opinie

Probleemgedrag in betere wijken?

17 mei 2017

Soms staan er van die berichten in de krant die het hart van de geograaf sneller doen kloppen. Dit was het geval bij het artikel met als kop ‘Jongeren die naar betere buurt verhuizen vertonen vaker probleemgedrag’ dat op 6 mei in de Volkskrant stond en later ook in veel andere kranten.

Nieuws

GeoWeek 2017 in beeld

16 mei 2017

Deze week is de GeoWeek: basis- en middelbare schoolklassen trekken er op uit om aardrijkskunde in de praktijk te ervaren. Eén van de excursies deze week is de wandeling door Amsterdam aan de hand van een oude stadsplattegrond. Wat is nog herkenbaar, wat is totaal anders geworden?

GeoWeek
Amsterdam
Opinie

Deelfietsapps in China: hype, revolutie, of plaag?

5 mei 2017

Ineens waren ze er: deelfietsen, heel veel deelfietsen. Chinezen lijken de laatste maanden steeds massaler de fiets herontdekt te hebben. Ooit was de fiets hét vervoermiddel van China. De economische transformatie en de snelle welvaartsgroei maakten daar een eind aan. Maar de fiets is terug in het Chinese straatbeeld.

openbare ruimte
China
Nieuws

Migranten naar Europa door degradatie moerasgebieden in Sahel

4 mei 2017

De uitdroging van wetlands(moerasgebied) en de daardoor slechte leefomstandigheden in de Sahel-regio van Afrika zorgt voor een migratiestroom naar Europa en andere gebieden. Dit blijkt uit het door Wetlands International gepubliceerde rapport 'Water Shocks: Wetlands and Human Migration in the Sahel'. Met het rapport vraagt Wetlands International aandacht voor het probleem.

migratie
klimaat
Afrika
Opinie

Karl Marx en Donald Trump bij de AAG

3 mei 2017

Ton van Rietbergen was op congres en verbaasde zich over de aan- en afwezigheid van Trump en Marx: de dagen werden gedomineerd door deze twee heren, die zelf niet aanwezig waren op het congres.

Opinie

De aardrijkskunde-examens van 2016

1 mei 2017

Van elk examen maakt Cito een psychometrische analyse. Deze analyse geeft nuttige informatie over hoe de vragen uitpakken. Via de Quickscan die docenten invullen bij het invoeren van de resultaten komt daarnaast waardevolle informatie binnen van docenten. Hiermee kan een beeld opgesteld worden van de examens.

onderwijs
eindexamen
Opinie

Rust aan de kust

1 mei 2017

De Nederlandse kust dreigt haar open en landschappelijke karakter te verliezen door de bouw van steeds meer vakantieparken. Betrokken gemeenten en provincies hebben samen met ondernemers, natuur- en milieuorganisaties en waterschappen afgelopen februari in een Kustpact toegezegd dat er buiten gebouwd gebied en bestaande projecten geen nieuwe recreatieve bebouwing mag komen. Maar projecten in de pijplijn gaan gewoon door.

kust
Nederland