Onderwijs

FOTO: LIZE KRAAN FOTOGRAFIE

Het KNAG heeft als missie te fungeren als ontmoetingsplatform voor leden en belanghebbenden voor het uitwisselen van ideeën, kennis en informatie over Aardrijkskunde (AK)/ Geografie (Geo). En het laat politiek, pers, en algemeen publiek de betekenis van aardrijkskunde zien opdat mensen rekening houden met elkaar en met de natuurlijke omgeving.