Examenprogramma

Essaybundel

Aardrijkskunde in transitie? Vakinhoudelijke perspectieven op de examenprogramma's aardrijkskunde

In het kader van het 150 jarig jubileum heeft het KNAG in maart 2023 een studiedag gehouden en een essaybundel samengesteld over de toekomstige examenprogramma’s aardrijkskunde. Vakinhoudelijke experts hebben hun visie geven op vragen als:

Wat zouden jongeren van 15 tot 18 jaar moeten leren bij aardrijkskunde in de komende decennia? Hoe ontwikkelen geografie en samenleving zich en wat betekent dit voor de inhoud van het schoolvak?

Zij schrijven onder andere over klimaatverandering, het antropoceen, natuur, geografieën van jongeren, diversiteit, sociale en ruimtelijke ongelijkheid, migratie, Europa en geopolitiek.

Op de studiedag zelf zijn docenten, lerarenopleiders en curriculumdeskundigen met elkaar in gesprek gegaan en ontwierpen zij verder aan een inhoudelijk koers.

Bundel en studiedag vormen input voor toekomstige curriculumvernieuwingen van de examenprogramma’s vmbo, havo en vwo. Wanneer het officiële traject van start gaat, is nog onzeker. Dat zal niet eerder dan voorjaar 2024 zijn.

KNAG-Essaybundel-def.pdf
Download dit document (13.47 MB)
KNAG-Essaybundel-def-los.pdf
Download dit document (13.99 MB)