Onderwijs

In het dagelijks leven is het niet ver zoeken om aardrijkskunde in de praktijk te zien. Overal in het nieuws komt aardrijkskunde naar voren: van orkanen en aardbevingen tot klimaatverandering, van gentrificatie en verstedelijking tot globalisering. Bij het vak aardrijkskunde leren leerlingen over gebieden, dichtbij en veraf, en de samenhang daartussen. Ontdek op deze pagina de nieuwste inzichten, leermethoden en onderwijsprojecten die de dynamiek van geografisch onderwijs weerspiegelen.

 

Handleiding Toekomstdenken

Het College van Rijksadviseurs heeft de Handleiding Toekomstdenken ontwikkeld om vooruit te kijken naar de toekomst van Nederland. Het handboek biedt vier methoden, waaronder het verkennen van de toekomst via tijdlijnen, intergenerationeel ontwerp, het creëren van een 'Museum van de toekomst' en het benutten van het principe 'water en bodem sturend' in ruimtelijke planning. Speciaal voor aardrijkskundedocenten is er een aangepaste versie, ontwikkeld in het kader van het 150-jarige bestaan van het KNAG in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Lees hier meer.

 

Essaybundel

De essaybundel Aardrijkskunde in transitie? Vakinhoudelijke perspectieven op de examenprogramma's aardrijkskunde is nu beschikbaar. In dit verzamelwerk hebben experts hun gedachten gedeeld over wat jongeren tussen 15 en 18 jaar zouden moeten leren in de komende decennia. Tijdens een studiedag in maart 2023 hebben docenten, lerarenopleiders en curriculumdeskundigen uitgebreid gediscussieerd over de toekomst van het aardrijkskundeonderwijs voor deze leeftijdsgroep. Als voorbereiding hebben de deelnemers een essaybundel doorgenomen, waarin vakinhoudelijke experts schrijven over diverse thema's zoals klimaatverandering, het Antropoceen, diversiteit, sociale en ruimtelijke ongelijkheid, migratie, Europa en geopolitiek. De volledige essaybundel, inclusief een verslag van de belangrijkste uitkomsten van de studiedag kun je downloaden.