Curriculumvernieuwing

Al sinds 2014 zijn er plannen voor curriculumvernieuwing: van Onderwijs 2032 en Curriculum.nu tot het huidige Actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s. Tijd voor een overzicht met speciale aandacht voor aardrijkskunde.

De vernieuwing van het curriculum voor aardrijkskunde volgt drie sporen:

  • basisvaardigheden als speerpunt binnen een aantal vakken waaronder aardrijkskunde;
  • aardrijkskunde in de leergebieden Mens & Maatschappij en Mens & Natuur (kerndoelen); en
  • een nieuw examenprogramma aardrijkskunde voor vmbo, havo en vwo.