Glazen Globe

Het KNAG bekroont vanaf 1986 elke twee jaar het beste aardrijkskundige jeugd- of kinderboek met de Glazen Globe. Dit zijn boeken waarin thema’s zoals migratie, culturen, arm en rijk, reizen en natuurverschijnselen (aardbevingen of overstromingen) aan de orde komen. Achterliggend doel van de Glazen Globe is om kinderen en/of jongeren te interesseren voor aardrijkskunde. Boeken kunnen daarin een belangrijke rol vervullen, omdat zij veel aspecten van aardrijkskunde op een aansprekende manier onder de aandacht brengen. 

Winnaars

Recente winnaars van de Glazen Globe zijn:

2017: Hoe je een vulkaan kunt blussen van Alda Berglind Egilsdóttir en illustratrice Wendy Panders

  Juryrapport Glazen Globe 2017 - Hoe je een vulkaan kunt blussen.pdf
  Download dit document

  2015: De duik van Sjoerd Kuyper en illustrator Sanne te Loo

  2013: NEDERLAND van Charlotte Dematons

  2011: De flat van Fatima van Janneke Schotveld

  2009: De Gelukvinder van Edward van de Vendel. 

   

  Bekijk hier een lijst van bekroonde boeken

  Bekijk hier een lijst van aanbevolen boeken

   

  Jury

  De jury van de Glazen Globe bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het onderwijs en boekenexperts. Zij bepalen of een boek aardrijkskundig relevant is en of het boek kan meedingen naar de prijs. Hierbij kijkt de jury naar de centrale vragen die bij aardrijkskunde worden gebruikt. Deze vragen lijken op die van een detective: wie?, wat?, waar?, hoe?, waarom? en waarom daar? Het gaat om het constateren van verschijnselen, ontwikkelingen, problemen en verbanden op verschillende schaalniveaus. Uiteraard moet het winnende boek niet alleen geografisch verantwoord zijn, maar ook uitnodigen tot lezen. Geografische romans, verhalenboeken, prentenboeken en informatieboeken komen in aanmerking.

  Glazen Globe
  GG

  De Glazen Globewereldbol blauw. 

  Ontwerp: Siem van der Marel, Royal Leerdam Serica. 
  Foto: Royal Leerdam Kristal.

  Toetsingscriteria

  De toetsingscriteria die de jury hanteert bij het toekennen van de prijs zijn de volgende:

  • de toegankelijkheid van de geografische informatie voor bepaalde leeftijdsgroepen;
  • de ordening van de informatie en het waarheidsgehalte;
  • de hoeveelheid geografische informatie;
  • de verheldering van het gebodene door middel van gebruik van kaartmateriaal en illustraties;
  • de presentatie van het thema als samenhangend geheel;
  • het gebruik van begrijpelijk taalgebruik en verklaring van vreemde woorden;
  • de manier waarop het boek bijdraagt aan het tot stand komen van de eigen mening;
  • de aantrekkelijkheid van het boek.