Onderwijsbelangen

Ontdek bij het KNAG een toewijding aan de belangen van geografisch onderwijs. Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in examinering en curriculum, waar inzichten worden gedeeld met docenten en onderwijsprofessionals. Verken ondersteuning voor initiatieven gericht op het verbeteren van het geografieonderwijs in het basisonderwijs. Het KNAG gelooft in de kracht van aardrijkskunde als instrument voor het begrijpen van complexe wereldwijde vraagstukken. Ontdek de inspanningen om aardrijkskunde te promoten en te positioneren als een waardevol vakgebied. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan een solide onderwijsbasis die leerlingen in staat stelt de wereld om hen heen te begrijpen en actief deel te nemen aan de samenleving.

FOTO: KYLE GLENN/UNSPLASH