Promoot aardrijkskunde!

  • Poster 'Geologie voor de toekomst'

Geologen zijn cruciaal om toekomstige maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Ze zijn belangrijk in zaken als de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, het Akkoord van Parijs en de beschikbaarheid van belangrijke grondstoffen voor iedereen.
Deze poster geeft weer waar geologen onderzoek naar doen en waar een geoloog later (aan) zou kunnen werken.

Geologie voor de toekomst.pdf
Download dit document (10.15 MB)
  • Flyer en poster 'Aardrijkskunde opent je wereld'

In het tweede of derde schooljaar stellen leerlingen hun vakkenpakket samen. Dit is het moment om leerlingen te wijzen op de interessante thema's die in de aardrijkskundeles worden behandeld en het scala aan mogelijkheden dat het vak biedt voor de arbeidsmarkt. De flyer en bijbehorende poster drukken de veelzijdigheid van het vak uit in woord en beeld.

KNAG-leden kunnen de flyers en de poster bestellen tegen verzendkosten. Niet-leden kunnen het materiaal tegen een kleine vergoeding aanschaffen. Bekijk de inhoud van de flyer in de bijlage. Ze worden op dit moment aangepast en daarom tijdelijk niet verkrijgbaar.

AojW flyer klein.pdf
Inhoud flyer ak opent je wereld
Download dit document (3.04 MB)
  • Kies voor aardrijkskunde!

Als docent aardrijkskunde moet je niet alleen aan leerlingen laten zien waarom ze aardrijkskunde moeten kiezen, maar ook schoolleiders moeten soms gewezen worden op het nut van aardrijkskunde. Het document ‘Kies voor aardrijkskunde!’ bevat allerlei argumenten, voor leerlingen en schoolleiders, om te kiezen voor aardrijkskunde.

Kies voor aardrijkskunde!.pdf
Download dit document (163.98 KB)
  • Posters geografische vragen 

Deze vier posters over geografische vragen zijn handig bij examendomein A, onderdeel A1c: geografische werkwijzen toepassen bij het formulieren van geografische vragen.
Het schema over ruimtegebruik laat de keuzemogelijkheden zien bij de inrichting van een gebied. De figuur met geofactoren is ontworpen door professor Zonneveld. Deze toont de samenhang binnen de natuur op het gangbare schaalniveau van de fysische aardrijkskunde: het landschap.

In domein A (1b en 1c) zijn de oranje en groene posters nuttig. De oranje laat de zes dimensies/invalshoeken zien van waaruit je vraagstukken kunt bekijken, inclusief de centrale vraag die je daarbij kunt stellen. Het lichtgroene exemplaar bevat vier afzonderlijke plaatjes. Binnen en tussen thema's moet je letten op de spreiding van, samenhang tussen, verschillen in en stromen van het onderwerp. Sociaal- of fysisch-geografisch. Daar laat je verschillende geografische vragen op los en onderzoekt wie betrokken en welke belangen zij hebben. En dat alles op verschillende schaalniveaus. De posters zijn gemaakt door Mark Gritter, docent Leonardo College in Leiden. De posters zijn te downloaden en kunnen geprint worden op A3-formaat.

Posters geografische vragen.pdf
Download dit document (3.65 MB)