Basisonderwijs

FOTO: UNSPLASH/ELEMENT5 DIGITAL

Op deze pagina verzamelen we relevante informatie voor leraren in het basisonderwijs die interesse hebben in lesideeën, werkvormen en ontwikkelingen rondom en over aardrijkskunde(onderwijs). 

Wil je in contact komen met ons? Stuur dan een e-mail naar onderwijs@knag.nl.
Wil je in contact komen met andere mensen die in het basisonderwijs werken en aardrijkskunde een warm hart toedragen? Word dan lid van de LinkedIn-groep KNAG Basisschoolleraren aardrijkskunde-focus.

Onderzoek

Lopend onderzoek:

  • Kinderen brengen hún plek in kaart. Dit artikel gaat over de eerste stap in een onderzoek om leerlingen met meer kennis, kunde en gevoel van verantwoordelijkheid te betrekken bij de eigen omgeving.

Er zijn diverse onderzoeken gericht op aardrijkskunde in het basisonderwijs. We zetten hier relevante onderzoeken op een rij. 

Belangenbehartiging: brieven en visie

  • Voorafgaand aan het overleg in de Tweede Kamer over curriculum.nu in maart 2020 heeft het KNAG een brief gestuurd aan de Vaste Commissie voor OCW om het belang van wereldoriëntatie in het primair onderwijs te benadrukken. Tine Béneker (hoogleraar Geografie & Educatie UU) en Carla van Boxtel (hoogleraar Vakdidactiek van het geschiedenisonderwijs UvA) betogen dat wereldoriëntatie een uitgelezen kans biedt om begrijpend lezen en burgerschap te versterken.
  • Curriculum.nu is een overheidsinitiatief om een nieuw curriculum te ontwerpen voor basis- en voortgezet onderwijs. Hiervoor schreef het KNAG een visiedocument met onder andere aandacht voor doorlopende leerlijnen vanaf groep 1 tot en met bovenbouw middelbaar onderwijs, verdeeld in wereldbeeld, ruimtelijke vraagstukken en onderzoek & vaardigheden. Aansluitend hierop schreef Joop van der Schee het artikel Progressie in aardrijkskunde in Geografie, juni 2018.

(Voor)lezen

Het KNAG reikt sinds 1986 de Glazen Globe uit. Dit is een tweejaarlijkse prijs voor het beste aardrijkskundige jeugd- of kinderboek. Maar er zijn uiteraard meer boeken die geschikt zijn voor aardrijkskundig gebruik in de klas. Hieronder staat een lijstje met kinder- en jeugdboeken die gelinkt zijn met aardrijkskunde. Dit kan bijvoorbeeld gaan over overstromingen, wereld(beeld), migratie (op reis), integratie, informatieve boeken, klimaatverandering, vulkanen of landen. Heb je een tip van kinderboek(en) die echt niet op deze lijst mogen ontbreken? Dan kan je deze doorgeven via onderwijs@knag.nl.

Geografische Kinder- en jeugdboekenlijst.pdf
Download dit document (122.94 KB)
FOTO: ELIOTT REYNA/UNSPLASH