Wereldoriëntatie biedt kans om burgerschap en begrijpend lezen te versterken

5 maart 2020
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
onderwijs
Nieuws
FOTO: BEN WHITE/UNSPLASH

Vandaag is het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over Curriculum.nu. Voorafgaand aan dit overleg heeft het KNAG een brief gestuurd aan de Vaste Commissie voor OCW om het belang van wereldoriëntatie in het primair onderwijs te benadrukken. Tine Béneker (hoogleraar Geografie & Educatie UU) en Carla van Boxtel (hoogleraar Vakdidactiek van het geschiedenisonderwijs UvA) betogen dat wereldoriëntatie een uitgelezen kans biedt om begrijpend lezen en burgerschap te versterken.

Meer weten? Kijk op geografie.nl/onderwijs/belangenbehartiging/curriculumnu

Wereldorientatie om begrijpend lezen en burgerschap te versterken - Beneker & Van Boxtel.pdf
Download dit document (90.74 KB)