Agenda

150 jaar KNAG - Lustrumcongres Ruimte voor transitie

TivoliVredenburg, Utrecht
9 juni 2023

Het lustrumcongres Ruimte voor transitie gaat over een verbindend perspectief op de toekomst. Hoe kunnen we omgaan met de grote ruimtelijke uitdagingen waarvoor ons land staat, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouwopgaven en natuurinclusieve gebiedsontwikkeling? Wat zijn de ideeën van geografen en planologen in de domeinen van onderzoek en onderwijs, beleid en bedrijfsleven? Hoe zijn deze uitdagingen te combineren in regionale kaders? Op deze dag delen we kennis en ervaringen en nodigen uit tot integraal en intersectoraal denken, dat zo typerend is voor het ruimtelijk vakgebied.

150 jaar KNAG - Filmfestival Ode aan de aarde

Kinepolis Jaarbeurs, Utrecht
10 juni 2023

Tijdens dit culturele evenement zijn vier iconische films te zien over de aarde, telkens ingeleid door een geograaf en een filmdeskundige. De vier producties hebben stuk voor stuk prijzen gewonnen: Koyaanisqatsi: Life Out of Balance (VS – 1982), Tierra Adentro (IT/PA – 2018), Berg (NL-2021) en Anthropocene: The Human Epoch (CAN – 2019). Samen laten de films ook zien hoe deskundigen en kunstenaars de aarde in de loop der jaren hebben beleefd.

De toekomst van Laag Nederland (1)

Gouda
15 juni 2023

De Universiteit Utrecht organiseert een excursie naar Gouda, het veenweidegebied en de Zuidplaspolder.

Eerste optie: Excursie met minibusjes met een internationale groep docenten onder leiding van een Engelstalige excursieleider

Werken aan basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken

Domstad, Utrecht
15 juni 2023

Wiskunde is geen op zichzelf staand vak: de dingen die leerlingen bij wiskunde leren worden toegepast in heel veel andere vakken.

NVvW en Platform Rekenbewust vakonderwijs organiseren op 15 juni 2023, samen met KNAG, Vecon en NVON, een conferentie voor docenten van onderbouw vmbo en havo/vwo over de basisvaardigheden rekenen-wiskunde in alle vakken.

Education of the future, educating for the future

Utrecht
16 juni 2023

Universiteit Utrecht organiseert een conferentie over innovatieve lesmethoden over klimaatverandering

Lesgeven over de grote uitdagingen van de toekomst is een ingewikkelde opgave voor docenten. In het EduChange project hebben docenten, lerarenopleiders en studenten uit verschillende Europese landen afgelopen vijf jaar innovatieve lesmaterialen ontwikkeld om leerlingen vraagstukken in de eigen omgeving te laten bestuderen met veldwerkopdrachten en digitale tools. In deze internationale conferentie worden de best practices gedeeld.

De toekomst van Laag Nederland (2)

Gouda
17 juni 2023

De Universiteit Utrecht organiseert een excursie naar Gouda, het veenweidegebied en de Zuidplaspolder.

Tweede optie: Fietsexcursie (35km) met Nederlandstalige begeleiding

Schuilingcongres: Hoogveenherstel in het Bargerveen

Sportlandgoed Zwartemeer
21 juni 2023

Het Bargerveen is één van de laatste restanten 'levend hoogveen' van Nederland. Vanuit de Natura 2000 doelstellingen moeten de provincie Drenthe en de beheerders het hoogveenherstel op gang brengen en willen zij tijdens het Schuilingcongres laten zien dat dit een uitdagende, maar haalbare doelstelling is.

Het Schuilingcongres wordt voor de zesde keer georganiseerd voor aardrijkskundeleraren.

KNAG ALV 2023 en lezing 'Open archief'

Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht
22 juni 2023

De algemene ledenvergadering van het KNAG is op donderdag 22 juni. Alle leden zijn uitgenodigd deel te nemen.

Aansluitend houden Kaj van Vliet, rijks- en gemeentearchivaris en Joyce Pennings, vakspecialist Informatieverrijking, beiden verbonden aan Het Utrecht Archief, de lezing ‘Open archief, 150 jaar KNAG-verleden digitaal toegankelijk’

Online nascholing Geo Future School

online
30 juni 2023

Nascholing voor Geo Future School. De leergang Teacher Leadership wordt besproken, er is een presentatie over 'scenario denken' bij leerlingen en docenten van GFS Gymnasium Apeldoorn vertellen over hun route naar Geo Future School worden.

EUGEO Congress - Geography for our common future

Barcelona
4 september 2023

More information: eugeobcn23.eu

Jongerenparticipatie - Eigen leefomgeving

Nederland
9 oktober 2023

Vind jij het ook belangrijk dat jouw leerlingen kennis maken met onderwerpen als burgerparticipatie, geodata en leefomgeving? Spoor ze aan om mee gegevens te verzamelen van hangplekken en speelplaatsen in de wijk. Met deze gegevens kunnen gemeenten of buurtverenigingen actie ondernemen om de leefomgeving voor jongeren leuker én mooier te maken. De leerlingen ervaren zo dat hun inbreng ertoe doet én ze leren te werken met geodata.

KNAG-reis Brazilië

Brazilië
15 oktober 2023

Van 15 tot en met 30 oktober 2023 organiseert het KNAG samen met SRC Reizen een 16-daagse trip naar de megasteden Rio de Janeiro en São Paulo in Zuidoost-Brazilië. De reis is een initiatief van Hugo Kramer en JanHendrik Wolters, docenten aardrijkskunde in Heerenveen en Apeldoorn.