Examens

Een examen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. In het examenprogramma staat alle examenstof. De examenstof voor het centraal examen is verder uitgewerkt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de syllabus. De examenstof voor het schoolexamen is verder uitgewerkt door Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) in de handreiking.  De examenprogramma’s en de syllabi zijn te vinden op examenblad.nl. De handreikingen op de site van SLO. Om te helpen bij de voorbereidingen voor het schoolexamen heeft het KNAG twee cd-roms met schoolexamenvragen uitgegeven, deze kunt u in de winkel bestellen. 

De examenprogramma’s zijn gebaseerd op de adviezen van het KNAG ‘Kijk op een veranderende wereld’ (2008) voor het vmbo en ‘Gebieden in perspectief’ (2003) voor havo en vwo.

  Kijk op een veranderende wereld.pdf
  Download dit document
  Gebieden in perspectief.pdf
  Download dit document

  Examenbesprekingen

  In de examenperiode organiseert het KNAG regionale en landelijke examenbesprekingen. Een rooster met de regionale besprekingen wordt begin april gepubliceerd. Van iedere regionale bespreking komt een afgevaardigde naar de landelijke bespreking. Op basis van deze landelijke bespreking publiceert het KNAG een advies. 

  De landelijke besprekingen havo en vwo zijn alleen voor afgevaardigden van de regionale besprekingen toegankelijk.

  De verslagen van de besprekingen over de examens vindt u hieronder.

  Zie hieronder het rooster met de regionale besprekingen 2017. Advies: kijk vlak voor de bespreking nog een keer de exacte locatie na ivm eventuele wijzigingen.

  2017 Verslag vmbo examen.pdf
  Download dit document
  2017 Verslag examenbespreking havo.pdf
  Download dit document
  2017 Verslag examenbespreking vwo.pdf
  Download dit document
  2017 Overzicht regionale besprekingen.xls.xlsx
  Download dit document

  Vernieuwd examen

  Vanaf schooljaar 2017-2018 is er een wijziging in het examenprogramma voor havo en vwo. Indonesië (havo) en Zuidoost-Azië (vwo) worden vervangen door Brazilië (havo) en Zuid-Amerika (vwo).

  Atlas

  Op 14 maart 2017 maakte het CvTE bekend welke druk van de Bosatlas toegestaan is bij het centraal examen aardrijkskunde havo en vwo (zie onderstaande uitleg en schema).

  "De 55e druk van de Bosatlas is toegestaan als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde inclusief een aanvullend katern, waarmee de atlas aansluit bij de vernieuwde syllabi aardrijkskunde 2019 (havo) en 2020 (vwo). Dit extra katern is gratis verkrijgbaar bij uitgever Noordhoff.

  Het CvTE maakt in het voorjaar van 2018 bekend welke hulpmiddelen toegestaan worden bij het centraal examen in 2020 (havo) en 2021 (vwo). Het is mogelijk dat in 2017 zich andere aanbieders op de markt begeven of dat de atlas als hulpmiddel bij het centraal examen op een andere manier wordt ingezet. Zo tijdig als mogelijk is zal het CvTE u daarover informeren."

   

  tabel atlassen

  Beste aardrijkskundeleerling van de school     

  Wie is de beste aardrijkskundeleerling van school? Hieronder staat een certificaat dat je kunt personaliseren en aan een leerling kunt overhandigen, bijvoorbeeld tijdens de diploma-uitreiking. Nog leuker: maak een foto van de leerling met het certificaat en mail hem naar info@knag.nl o.v.v. ‘beste aardrijkskundeleerling’. Het certificaat is alleen te downloaden door KNAG-leden.

  Instructie: log in met uw gegevens, vul de naam van de leerling in, vul de naam van de school in en onderteken. Vragen? Neem contact op met Annelies Beek a.beek@knag.nl.

  .