Examens

FOTO: PETE/FLICKR

Een examen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. In het examenprogramma staat alle examenstof. De examenstof voor het centraal examen is verder uitgewerkt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de syllabus. Bij het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) kunt u terecht voor de handreiking schoolexamen aardrijkskunde. De examenprogramma’s en de syllabi zijn te vinden op examenblad.nl. De handreiking op de site van SLO. Alle oude examens zijn terug te vinden op de site van Cito

Examenbesprekingen

Elk jaar organiseert het KNAG i.s.m. docenten verschillende regionale en landelijke examenbesprekingen waarop de opgaven en het correctievoorschrift worden besproken. Het is intercollegiaal overleg over de correctie van de examens. Deelnemende docenten kunnen samen verkennen welke antwoorden in lijn zijn met het correctievoorschrift. Na het deelnemen aan een regionale bespreking heb je je samen met collega’s verdiept in de opgaven en mogelijke antwoorden en dit geeft de nodige hulp bij het nakijken. Bij deelname aan een regionale bespreking stelt het KNAG een certificaat beschikbaar. Geef tijdens de bespreking aan de voorzitter aan dat je een certificaat van deelname wilt ontvangen.

Op de landelijke examenbesprekingen komen vertegenwoordigers van de regionale besprekingen. Aan de hand van de opgegeven punten van de regionale besprekingen is er voorafgaand aan de landelijk bespreking een concept nakijkadvies gemaakt. Tijdens de landelijke bespreking wordt dit advies besproken. Na afloop van de landelijke besprekingen zet het KNAG een advies bij het correctievoorschrift op de website. Dit advies is voor docenten door docenten (op basis van de examenbesprekingen).

Examenbesprekingen 2023
Het KNAG organiseert dit jaar alleen voor het eerste termijn examenbesprekingen. De regionale besprekingen kunnen zowel online als fysiek worden georganiseerd. Dit is afhankelijk van de voorzitter. De landelijke sessie zal via Teams worden gehouden.

De data van de regionale en landelijke besprekingen voor het eerste termijn:

 

Examen

Regionale bespreking

Landelijke bespreking

vmbo-g/t

ma 22 mei

woe 24 mei

do 25 mei

havo

vrij 26 mei

di 30 mei

wo 31 mei

vwo

vrij 12 mei

ma 15 mei

di 16 mei

Adviezen 

Hieronder publiceren wij de adviezen bij de correctievoorschriften. Wij publiceren de adviezen zo snel mogelijk na de landelijke bespreking.  

       *Let op: Er is een aanvulling op de correctievoorschriften vwo en havo 2023

Nakijkadvies - CE aardrijkskunde vwo 2023 1e tijdvak.pdf
Updated 17-05-2023
Download dit document (174.76 KB)
Vragen & opmerkingen CvTE - CE aardrijkskunde vwo 2023 1e tijdvak.pdf
Updated 17-05-2023
Download dit document (140.52 KB)
Aanvulling op het correctievoorschrift - CE aardrijkskunde 2023 vwo 1e tijdvak_0.pdf
Updated 17-05-2023
Download dit document (64.96 KB)
Tweede aanvulling op het correctievoorschrift - CE aardrijkskunde 2023 vwo 1e tijdvak.pdf
Updated 17-05-2023
Download dit document (64.22 KB)
Nakijkadvies - CE aardrijkskunde vmbo 2023 1e tijdvak.pdf
Updated 26-05-2023
Download dit document (147.26 KB)
Vragen CvTE - CE aardrijkskunde vmbo 2023 1e tijdvak_0.pdf
Updated 26-05-2023
Download dit document (127.88 KB)
Reactie CvTE op verslag KNAG - aardrijkskunde vmbo gltl 2023-1.pdf
Download dit document (161.39 KB)
Nakijkadvies - CE aardrijkskunde havo 2023 1e tijdvak.pdf
Updated 1-06-2023
Download dit document (202.87 KB)
Aanvulling op het correctievoorschrift - CE aardrijkskunde 2023 havo 1e tijdvak.pdf
Updated 5-06-2023
Download dit document (82.74 KB)