Examens

FOTO: PETE/FLICKR

Een examen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. In het examenprogramma staat alle examenstof. De examenstof voor het centraal examen is verder uitgewerkt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de syllabus. Bij het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) kunt u terecht voor de handreiking schoolexamen aardrijkskunde. De examenprogramma’s en de syllabi zijn te vinden op examenblad.nl. De handreiking op de site van SLO. Alle oude examens zijn terug te vinden op de site van Cito

Examenbesprekingen

Elk jaar organiseert het KNAG samen met docenten (regionale) examenbesprekingen waarop de opgaven en het correctievoorschrift worden besproken. Deelnemende docenten verkennen samen welke antwoorden in lijn zijn met het correctievoorschrift. Na het deelnemen aan een regionale bespreking heb je je samen met collega’s verdiept in de opgaven en mogelijke antwoorden en dit geeft de nodige hulp bij het nakijken. Bij deelname aan een regionale bespreking stelt het KNAG een certificaat beschikbaar. Geef tijdens de bespreking aan de voorzitter aan dat je een certificaat van deelname wilt ontvangen.

Verandering proces

Bij vmbo-g/t gaat het opstellen van de adviezen op dezelfde manier als voorgaande jaren. Na de regionale besprekingen geven vertegenwoordigers de belangrijkste bevindingen door. Daarop volgt een concept-nakijkadvies. Dit wordt doorgenomen in de landelijke bespreking en daaruit rolt een definitief nakijkadvies. 

Bij havo en vwo is de procedure dit jaar anders. De vertegenwoordigers van de regionale besprekingen formuleren al exact wat ze willen zien in het nakijkadvies. Deze uitkomsten bespreekt het KNAG met experts en daaruit volgt het nakijkadvies. Daarin staat ook waarom bepaalde elementen wel of niet zijn meegenomen. We hopen zo helderheid te scheppen en de adviezen sneller online te hebben. Het nakijkadvies blijft voor docenten door docenten (op basis van de examenbesprekingen).

Examenbesprekingen 2024

Het KNAG organiseert dit jaar alleen voor het eerste termijn examenbesprekingen. De regionale besprekingen zijn fysiek tenzij anders aangegeven. Dit staat duidelijk bij elke bespreking. De landelijke sessie van vmbo-g/t zal via Teams worden gehouden op dinsdag 28 mei.

De data van de regionale besprekingen voor de eerste termijn zijn in onderstaande tabellen te zien. Daaronder is een bestand te vinden waarin de locaties van de fysieke en hybride besprekingen te vinden zijn. Via het formulier onderaan de pagina kan je je aanmelden voor de besprekingen. 

vwo
Locatie Datum en tijd
Alkmaar 21 mei 15.30u
Amsterdam 21 mei 15.30u
Den Haag 21 mei 16.00u
Eindhoven 21 mei 15.30u
Haarlem (hybride) 21 mei 15.00u
Hardenberg (samengevoegd met Zwolle) 21 mei 14.30u
Haren 21 mei 15.30u
Nijmegen (online) VOL 21 mei 15.00u
Sittard 21 mei 15.30u
Sneek 22 mei 14.00u
Tilburg (hybride) 21 mei 19:00u
Rotterdam (online) VOL 20 mei 19.00u
Zwolle 21 mei 14:30u

 

havo
Locatie Datum en tijd
Alkmaar 24 mei 15.00u
Amsterdam 24 mei 15.30u
Den Haag 's Gravendreef 24 mei 15.30u
Den Haag Segbroek 24 mei 16.00u
Drachten  24 mei 15.00u
Eindhoven 24 mei 15.00u
Haren 24 mei 15.30u
Haarlem (hybride) 24 mei 13.00u
Nijmegen (online) 24 mei 15.00u
Rotterdam (online) 24 mei 14.00u
Sittard 24 mei 15.30u
Tilburg (hybride) 24 mei 15.00u
Utrecht 24 mei 15.30u
Zwolle 24 mei 14:30u

 

vmbo-g/t
Locatie Datum en tijd
Leeuwarden 27 mei 15.30u
Tilburg (hybride) 27 mei 15.00u
Utrecht 27 mei 16.00u
Zwolle (online) VOL 27 mei 15.00u
Locaties regionale besprekingen 2024_1.docx
Download dit document (25.56 KB)

Adviezen 

Hieronder publiceren wij de adviezen bij de correctievoorschriften. Wij publiceren de adviezen zo snel mogelijk. De KNAG-adviezen van voorgaande jaren zijn hier te vinden.