Examens

FOTO: PETE/FLICKR

Een examen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. In het examenprogramma staat alle examenstof. De examenstof voor het centraal examen is verder uitgewerkt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de syllabus. Bij het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) kunt u terecht voor de handreiking schoolexamen aardrijkskunde. De examenprogramma’s en de syllabi zijn te vinden op examenblad.nl. De handreiking op de site van SLO. Alle oude examens zijn terug te vinden op de site van Cito

Examenbesprekingen

Elk jaar organiseert het KNAG i.s.m. docenten verschillende regionale en landelijke examenbesprekingen waarop de opgaven en het correctievoorschrift worden besproken. Het is intercollegiaal overleg over de correctie van de examens. Deelnemende docenten kunnen samen verkennen welke antwoorden in lijn zijn met het correctievoorschrift. Na het deelnemen aan een regionale bespreking heb je je samen met collega’s verdiept in de opgaven en mogelijke antwoorden en dit geeft de nodige hulp bij het nakijken. Bij deelname aan een regionale bespreking stelt het KNAG een certificaat beschikbaar. Geef tijdens de bespreking aan de voorzitter aan dat je een certificaat van deelname wilt ontvangen.

Op de landelijke examenbesprekingen komen vertegenwoordigers van de regionale besprekingen. Aan de hand van de opgegeven punten van de regionale besprekingen is er voorafgaand aan de landelijk bespreking een concept nakijkadvies gemaakt. Tijdens de landelijke bespreking wordt dit advies besproken. Na afloop van de landelijke besprekingen zet het KNAG een advies bij het correctievoorschrift op de website. Dit advies is voor docenten door docenten (op basis van de examenbesprekingen).

Examenbesprekingen 2022
Vanwege het flexibele examenrooster organiseert het KNAG dit jaar examenbesprekingen voor zowel de eerste als tweede termijn. De regionale besprekingen en de landelijke sessie worden via Teams gehouden.

Let op: vanwege de testcorrectie komt dit jaar het correctievoorschrift van het centraal examen aardrijkskunde havo twee dagen later beschikbaar dan afgelopen jaren. Ook de examenbesprekingen voor havo zijn daarom later dan je gewend bent. 

De data van de regionale en landelijke besprekingen voor het eerste termijn:

  Examen Regionale bespreking Landelijke bespreking
Vmbo woe 18 mei do 19 mei vrij 20 mei
havo do 12 mei ma 16 mei di 17 mei
Vwo ma 23 mei di 24 mei woe 25 mei

Voor het tweede termijn worden er geen besprekingen georganiseerd voor het vmbo. 

De data van de regionale en landelijke besprekingen voor het tweede termijn:

  Examen Regionale bespreking Landelijke bespreking
havo ma 13 juni di 14 juni woe 15 juni
vwo di 21 juni woe 22 juni do 23 juni

Hieronder staat de planning voor de regionale examenbesprekingen. Let op: je moet je aanmelden om deel te nemen aan de regionale besprekingen.

Regionale examenbesprekingen.pdf
Planning van de regionale examenbespreking
Download dit document (526.08 KB)

Aanmelden voor de regionale examenbesprekingen via het onderstaande formulier tot en met de dag voor de bespreking.

Adviezen 

Hieronder publiceren wij de adviezen bij de correctievoorschriften. Wij publiceren de adviezen zo snel mogelijk na de landelijke bespreking.  

2022 havo CE Aardrijkskunde 1e tijdvak - advies KNAG.pdf
Advies KNAG
Download dit document (598.62 KB)
2022 havo CE Aardrijkskunde 1e tijdvak - vragen en antwoorden CvTE - KNAG.pdf
Vragen en antwoorden CvTE
Download dit document (651.56 KB)
2022 vmbo Advies ce Aardrijkskunde 1e tijdvak .pdf
Download dit document (143.62 KB)
Vraag & antwoord CvTE - CE aardrijkskunde vmbo 2022 1e tijdvak.pdf
Download dit document (146.49 KB)
2022 vwo CE Aardrijkskunde 1e tijdvak- advies KNAG .pdf
Download dit document (190.11 KB)
2022 vwo CE Aardrijkskunde 1e tijdvak - vragen en antwoord CvTE
Updated 27-05-2022
Download dit document (206 KB)

LET OP: er is een aanvulling op het correctievoorschrift van het vwo CE Aardrijkskunde 1e tijdvak

2022 havo CE Aardrijkskunde 2e tijdvak - advies KNAG.pdf
Download dit document (139.57 KB)

LET OP: er is een aanvulling op het correctievoorschrift van het vwo CE Aardrijkskunde 2e tijdvak

2022 vwo CE Aardrijkskunde 2e tijdvak - advies KNAG.pdf
Download dit document (144.22 KB)