Examens

FOTO: PETE/FLICKR

Een examen bestaat uit een centraal examen en een schoolexamen. In het examenprogramma staat alle examenstof. De examenstof voor het centraal examen is verder uitgewerkt door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de syllabus. Bij het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) kunt u terecht voor de handreiking schoolexamen aardrijkskunde. De examenprogramma’s en de syllabi zijn te vinden op examenblad.nl. De handreiking op de site van SLO. Alle oude examens zijn terug te vinden op de site van Cito

Examenbesprekingen

Elk jaar organiseert het KNAG i.s.m. docenten verschillende regionale en landelijke examenbesprekingen waarop de opgaven en het correctievoorschrift worden besproken. Het is intercollegiaal overleg over de correctie van de examens. Deelnemende docenten kunnen samen verkennen welke antwoorden in lijn zijn met het correctievoorschrift. Na het deelnemen aan een regionale bespreking heb je je samen met collega’s verdiept in de opgaven en mogelijke antwoorden en dit geeft de nodige hulp bij het nakijken. Bij deelname aan een regionale bespreking stelt het KNAG een certificaat beschikbaar. Geef tijdens de bespreking aan de voorzitter aan dat je een certificaat van deelname wilt ontvangen.

Op de landelijke examenbesprekingen komen vertegenwoordigers van de regionale besprekingen. Aan de hand van de opgegeven punten van de regionale besprekingen is er voorafgaand aan de landelijk bespreking een concept nakijkadvies gemaakt. Tijdens de landelijke bespreking wordt dit advies besproken. Na afloop van de landelijke besprekingen zet het KNAG een advies bij het correctievoorschrift op de website. Dit advies is voor docenten door docenten (op basis van de examenbesprekingen).

Examenbesprekingen 2023
Het KNAG organiseert dit jaar alleen voor het eerste termijn examenbesprekingen. De regionale besprekingen kunnen zowel online als fysiek worden georganiseerd. Dit is afhankelijk van de voorzitter. De landelijke sessie zal via Teams worden gehouden.

De data van de regionale en landelijke besprekingen voor het eerste termijn:

  Examen Voorstel regionale bespreking Landelijke bespreking
vmbo-g/t ma 22 mei woe 24 mei do 25 mei
havo vrij 26 mei di 30 mei wo 31 mei
vwo vrij 12 mei ma 15 mei di 16 mei

De planning voor de regionale examenbesprekingen wordt binnenkort bekend gemaakt. Je kan zelf een bespreking voorzitten voor jouw regio. Meld je daarvoor aan via deze link.

 

Let op: aanmelden voor een bespreking in jouw regio kan zodra de voorzitters bekend zijn. Dit komt binnenkort op de website.

Adviezen 

Hieronder publiceren wij de adviezen bij de correctievoorschriften. Wij publiceren de adviezen zo snel mogelijk na de landelijke bespreking.  

2022 havo CE Aardrijkskunde 1e tijdvak - advies KNAG.pdf
Advies KNAG
Download dit document (598.62 KB)
2022 havo CE Aardrijkskunde 1e tijdvak - vragen en antwoorden CvTE - KNAG.pdf
Vragen en antwoorden CvTE
Download dit document (651.56 KB)
2022 vmbo Advies ce Aardrijkskunde 1e tijdvak .pdf
Download dit document (143.62 KB)
Vraag & antwoord CvTE - CE aardrijkskunde vmbo 2022 1e tijdvak.pdf
Download dit document (146.49 KB)
2022 vwo CE Aardrijkskunde 1e tijdvak- advies KNAG .pdf
Download dit document (190.11 KB)
2022 vwo CE Aardrijkskunde 1e tijdvak - vragen en antwoord CvTE
Updated 27-05-2022
Download dit document (206 KB)

LET OP: er is een aanvulling op het correctievoorschrift van het vwo CE Aardrijkskunde 1e tijdvak

2022 havo CE Aardrijkskunde 2e tijdvak - advies KNAG.pdf
Download dit document (139.57 KB)

LET OP: er is een aanvulling op het correctievoorschrift van het vwo CE Aardrijkskunde 2e tijdvak

2022 vwo CE Aardrijkskunde 2e tijdvak - advies KNAG.pdf
Download dit document (144.22 KB)