Wijzigingen syllabi

Wijzigingen syllabi havo 2025 en vwo 2026

De examens aardrijkskunde worden geactualiseerd vanaf het havo-examen in mei 2025 en het vwo-examen in mei 2026. In september 2021 heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) daarom een syllabuscommissie ingesteld om de syllabi voor havo en vwo te herzien. Ze hebben wijzigingsvoorstellen geformuleerd, waarmee de commissie de leerstof voor de centrale examens wil actualiseren.

Beide syllabi hebben een conceptstatus. In juni 2023 stelt het College voor Toetsen en Examens de syllabi vast waarna ze onderdeel worden van ministeriële regelgeving. Meer informatie over deze wijzigingen en de concept syllabi is te te vinden op de website van examenblad.