Kaartenkatern 2021 en 2022

Photo by Annie Spratt on Unsplash

Bij de centraal examens havo en vwo 2021 mochten leerlingen voor het eerst geen atlas meer gebruiken. In plaats daarvan moesten ze werken met een kaartenkatern als bijlage bij het examen. Deze bijlage bevatte kaarten afkomstig uit De Grote Bosatlas 55e druk en Alcarta.

Wil je jouw leerlingen laten oefenen met oude examens, maar heb je het kaartenkatern niet bij de hand? Sinds kort staat het kaartenkatern online. Bekijk het kaartenkatern voor alle tijdvakken van 2021 en 2022 op de website van examenblad.nl