Kerndoelen

Binnen het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn voor aardrijkskunde de leergebieden Mens & Natuur en Mens & Maatschappij het meest relevant. Per leergebied zijn nu ontwikkelteams bezig om nieuwe kerndoelen te formuleren. Daar wordt al langer over nagedacht en aan gewerkt (Onderwijs 2032 en Curriculum.nu). De vakverenigingen worden daar steeds meer bij betrokken.

De ontwikkeling van Mens & Natuur en Mens & Maatschappij laat wat langer op zich wachten, omdat de Tweede Kamer eerst wilde focussen op basisvaardigheden. Nadeel van niet gelijktijdig ontwikkelen, is dat afstemming tussen en inpassing binnen de leergebieden pas achteraf of hooguit in de laatste fase kan plaatsvinden. Verder heeft het ministerie zogenoemde referentiekaders ruimte en tijd laten ontwikkelen, zie de website van het slo. Deze bieden handvatten om de politieke, historische, culturele, economische, demografische en voor aardrijkskunde onmisbare fysische invalshoek binnen de leergebieden en vakken te verbinden. De twee referentiekaders zijn samen ook dienstbaar aan het geheel van de mens- en maatschappijvakken in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De referentiekaders worden nu als input meegegeven aan het ontwikkelteam Mens & Maatschappij. Voor aardrijkskunde is het verder essentieel dat er goede afstemming is met het leergebied Mens & Natuur.

Het ontwikkelen en uittesten van kerndoelen kost twaalf tot achttien maanden, waarna ze definitief worden. Dat zou betekenen dat de kerndoelen voor Mens & Natuur en Mens & Maatschappij begin 2025 klaar zijn.