Basisvaardigheden

De Tweede Kamer heeft in 2022 voorrang gegeven aan de ontwikkeling van kerndoelen voor de zogeheten basisvaardigheden: Nederlandse taal, rekenen & wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Deze komen bij diverse vakken terug – dat geldt zeker voor burgerschap en digitale geletterdheid, waarvoor geen aparte vakken bestaan.

Vakverenigingen konden een subsidie aanvragen voor professionalisering van de basisvaardigheden binnen hun vak. Binnen het KNAG werkt Lonneke Metselaar nu aan informatie- en voorbeeldmateriaal voor alle vier de basisvaardigheden binnen aardrijkskunde. Dat moet begin 2024 gereed zijn. De focus ligt op het primair onderwijs en vmbo.