Glazen Globe

Doel

Iedere twee jaar wordt een jeugd- of kinderboek bekroond met de Glazen Globe. De prijs bestaat sinds 1986. Het doel van de Glazen Globe is om jongeren ook buiten school te interesseren voor aardrijkskunde. Jeugdboeken kunnen daarin een belangrijke rol vervullen: vele aspecten van de aardrijkskunde kunnen in jeugdboeken op een aansprekende manier onder de aandacht worden gebracht.

De Glazen Globe wordt uitgereikt aan het boek dat op een aansprekende manier aandacht besteedt aan aardrijkskunde. Denk aan thema’s als migratie, culturen, arm en rijk, reizen, natuurverschijnselen zoals aardbevingen en overstromingen. Geografische romans, prentenboeken, informatieboeken en fictieboeken waarin meer fantasie wordt gebruikt komen in aanmerking.

De jury van de Glazen Globe bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs en boekenexperts. Zij bepalen of een boek aardrijkskundig relevant is en of het boek kan meedingen naar de prijs. Hierbij kijkt de jury naar de centrale vragen die bij aardrijkskunde worden gebruikt. Deze vragen lijken op die van een detective: wie, wat waar, hoe, waarom of waarom daar? Het gaat om het constateren van verschijnselen, ontwikkelingen, problemen en verbanden op verschillende schaalniveaus. Uiteraard moet het winnende boek niet alleen geografisch verantwoord zijn, maar ook uitnodigen tot lezen. De geografische roman, verhalenboeken, prentenboeken en informatieboeken komen in aanmerking.

  Glazen Globe
  GG

  De Glazen Globewereldbol blauw. 

  Ontwerp: Siem van der Marel, Royal Leerdam Serica. 
  Foto: Royal Leerdam Kristal.

  Toetsingscriteria

  De toetsingscriteria die de jury hanteert bij het toekennen van de prijs zijn de volgende:

  • de toegankelijkheid van de geografische informatie voor bepaalde leeftijdsgroepen;
  • de ordening van de informatie en het waarheidsgehalte;
  • de hoeveelheid geografische informatie;
  • de verheldering van het gebodene door middel van gebruik van kaartmateriaal en illustraties;
  • de presentatie van het thema als samenhangend geheel;
  • het gebruik van begrijpelijk taalgebruik en verklaring van vreemde woorden;
  • de manier waarop het boek bijdraagt aan het tot stand komen van de eigen mening;
  • de aantrekkelijkheid van het boek.