De 15-minutenstad: 7 ontwerpprincipes

17 mei 2023
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
Nieuws
FOTO: MICHEILE HENDERSON / UNSPLASH
De fiets is in de 15-minutenstad belangrijker dan de auto.

De 15-minutenstad kreeg vaker aandacht op geografie.nl. In een recent gepresenteerd whitepaper worden 7 ontwerpprincipes uitgewerkt die laten zien dat ruimte en mobiliteit niet los van elkaar te zien zijn.

 

Adviesbureau Rebel, de Fietsersbond en Wandelnet werkten samen aan het whitepaper De 15-minutenstad. Hoe doe je dat? De zeven principes zijn:

  1. Compacte en gemengde stad
  2. De leefbare stad
  3. Stappen
  4. Trappen
  5. Openbaar vervoer
  6. Deelmobiliteit
  7. Privéautogebruik en logistiek

Voor alle ontwerpprincipes worden concrete richtijnen genoemd die bij het ontwerp van een nieuw stedelijk gebied kunnen worden toegepast. Het paper laat ook twee case studies zien waarin de principes al zijn toegepast bij het ontwerpen van nieuwe stadsdelen, verder worden ook dilemma's uitgelegd waar men tegenaan kan lopen bij het toepassen van de principes. Overheden en ontwikkelaars kunnen inzichten uit het paper kunnen gebruiken om het ontwerpen van de 15-minutenstad in de praktijk te laten slagen.