Mapping evil with Mike King [podcast]

1 januari 2022
Podcasts
Opinie

Elk feit in een politiezaak is een stip op de kaart, zegt Mike King, een beroemde Amerikaanse rechercheur en profiler in deze podcast van Esri Australia. Vroeger waren dat letterlijk punaises in wegenkaart, maar nu is dat met hulp van GIS een grote database van locaties die in allerlei kaarten geprojecteerd kan worden. In de (voorlopig) 13-delige serie interviews legt de opsporingsveteraan aan de hand van in het oog springende zaken uit hoe de politie te werk gaat bij het karteren van de misdaad. Meestal heeft King ook ter voorbereiding op de aflevering een of twee cold cases bekeken en vertelt hij hoe hij te werk zou gaan bij het inventariseren van de feiten, of zoals hij het noemt ‘vicariously roll in the dirt’ (plaatsvervangend door het vuil rollen). Zonder dat het als zodanig benoemd wordt, herkent de geoefende geograaf veel kenmerken van de tijdgeografie, waarmee het oude adagium van ‘verkeerde tijd, verkeerde plek’ vaak de prullenbak in kan. Pathologische moordenaars of serieverkrachters blijken als je ze goed onderzoekt, juist heel vaak een (voor hen logisch) tijd-ruimtegedrag te vertonen. Voor de politie is GIS handig om dit patroon te herkennen, maar voor ons, het griezelende publiek, is het ook een waarschuwing. ‘Stel uzelf bij al uw tijdruimtebeslissingen de vraag,’ waarschuwt King, ‘verklein ik met deze beslissing mijn kans om slachtoffer te worden, of vergroot ik die kans juist?’ Kleine waarschuwing: de podcast bespreekt af en toe expliciet behoorlijk gruwelijke misdaden.

Mapping Evil with Mike King
50 minuten per aflevering