Rekenen met aardrijkskunde

Het project ‘Rekenen met aardrijkskunde’ is gemaakt in het kader van de kwaliteitsagenda van het ministerie van OCW. Eén van de doelstellingen in deze kwaliteitsagenda is het verbeteren van de rekenprestaties van leerlingen. Middelbare scholieren rekenen natuurlijk veel bij wiskunde, maar ook bij andere vakken wordt er gerekend. Aardrijkskunde is één van de vakken waar rekenvaardigheden ook regelmatig aan de orde komen. Zo moeten leerlingen in het kader van kaartvaardigheden kunnen werken met schaal en een graadnet. Ook bij bijvoorbeeld demografie komen rekenvaardigheden aan bod. Als leerlingen bij aardrijkskunde rekenen, doen ze dat meestal in een duidelijke geografische context.

Dit project is gemaakt met het doel docenten aardrijkskunde handvatten te geven om de rekenvaardigheden aan te laten sluiten op de wijze waarop deze bij wiskunde worden toegepast. Dat maakt dat de lestijd efficiënter benut wordt en dat de leerlingen beter overzicht houden. Daarnaast zijn er voor dit project enkele concrete lesvoorbeelden gemaakt die in de aardrijkskundeles kunnen worden toegepast. Docenten kunnen zo hun leerlingen laten oefenen met rekenvaardigheden in geografische contexten. Bij de opdrachten die bij de lesvoorbeelden zijn gemaakt is aangegeven voor welk niveau de opdrachten geschikt zijn.

Op de website zijn naast deze lesvoorbeelden korte en concrete teksten gewijd aan een doorlopende leerlijn (waar wordt er bij aardrijkskunde gerekend?) en rekenen in de wiskundeles.

www.rekenenmetaardrijkskunde.nl