Actualisatie kerndoelen - input gezocht voor het derde tussenproduct!

12 maart 2024
Nieuws

Help jij mee aan het advies voor de nieuwe kerndoelen? Ondertussen hebben we feedback gegeven op het derde tussenproduct voor Mens en Maatschappij en van Mens en Natuur. Begin juni ontvangen we het laatste tussenproduct. Als je die stukken wilt ontvangen en feedback wilt geven, kun je je nu alvast aanmelden

*Dank aan iedereen die de adviesvragen heeft beantwoord. Begin juni ontvangen we het laatste tussenproduct, namelijk de uitwerking van de volledige set conceptkerndoelen. 

Zoals we in december al lieten weten, heeft SLO van de minister de opdracht gekregen om de huidige kerndoelen uit 2006 te actualiseren en dus nieuwe conceptkerndoelen te ontwikkelen (voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs). Per leergebied is een team samengesteld. Stap voor stap werken zij samen toe naar conceptkerndoelen. Aardrijkskunde zit in twee leergebieden (Mens & Natuur en Mens & Maatschappij) en mag dus ook over beide meedenken. Informatie over dit proces en de teams vind je hier.

Ieder team heeft ook een advieskring die bestaat uit een vertegenwoordiging van de onderwijspraktijk. De advieskring geeft het team feedback en reflecteert op de conceptkerndoelen. Het KNAG is vertegenwoordigd in de advieskringen van Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. De vertegenwoordigers van het KNAG ontvangen graag input van leraren, opleiders en vakspecialisten om goed advies uit te kunnen brengen.

Beide teams leveren vier tussenproducten op en werken zo toe naar het eindproduct: de set conceptkerndoelen voor het leergebied. De tussenproducten zijn:

Tussenproduct 1: Karakteristiek en raamwerk van het leergebied;
Tussenproduct 2: Gezamenlijk raamwerk van het leergebieden voor po en onderbouw vo;
Tussenproduct 3: Uitwerking selectie(s) conceptkerndoelen per leergebied;
Tussenproduct 4: Uitwerking volledige set conceptkerndoelen per leergebied;
Eindproduct: Conceptkerndoelen voor de leergebieden + toelichtingsdocument.

Het kerndoelenteam heeft tijdens de eerste ontwikkelsessies een uitwerking gemaakt van tussenproduct 1 en 2: de karakteristiek per vak en een voorstel voor raamwerk(en). Daarop heeft de advieskring in de eerste advieskringperiode feedback verzameld en teruggekoppeld aan het team. Op basis hiervan heeft het team een tweede versie van de karakteristiek(en) geschreven en het raamwerk verder uitgewerkt voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft het team gewerkt aan de eerste versie van tussenproduct 3: een eerste selectie van conceptkerndoelen en overzicht van inhouden. Het advies hiervoor is al opgehaald.

In juni vindt de derde advieskringronde plaats waarin de gehele set conceptkerndoelen aan de advieskring wordt voorgelegd. Deze stukken ontvangen we begin juni. Als je de stukken voor Mens & Maatschappij en/of Mens & Natuur wilt lezen en feedback wilt geven op basis van de adviesvragen, kun je je hieronder alvast aanmelden. Zodra wij de stukken ontvangen, worden ze doorgestuurd.

Iedereen die het formulier al eerder ingevuld heeft, krijgt een mail met de vraag of ze wederom mee willen kijken naar de stukken. Zij hoeven het formulier dus niet opnieuw in te vullen. 

Met eventuele vragen kan er contact op worden genomen met Esmee Steenwinkel (e.steenwinkel@knag.nl)