7000 leerlingen stappen in de wereld van geo

15 juni 2018
Auteurs:
GeoWeek
Nederland
Nieuws
West-Bengalen
FOTO: KEVIN VAN HUËT

De laatste week van mei stond voor 7000 leerlingen in het teken van het ontdekken van de wereld van geo tijdens de GeoWeek. En daar was het heerlijk weer voor! Ten minste, gedurende een groot deel van de week... Want iedereen zal er wel iets van hebben meegepakt: die enorme stortbuien!

Het is alsof het klimaat leek te denken: 'laten wij die geoprofessionals eens wat stof tot nadenken geven'. Want het extreem warme weer en de bijkomende stortbuien worden veroorzaakt door klimaatverandering. Het klimaat was één van de thema’s die aan bod kwamen bij vele expedities. Zo werd er tijdens de gastlessen van de waterschappen verteld over de noodzaak het watermanagement aan te passen als gevolg van klimaatverandering. Tijdens een expeditie met de gemeente Rotterdam kwamen de leerlingen er achter dat ook gemeenten bij de ontwikkeling van infrastructuur en bebouwing rekening moeten houden met extreme regenval. Daarnaast gingen jongeren vele scholen langs om leerlingen gastlessen te geven over het klimaat.

Dat het klimaat onder druk staat, en het feit dat professionals erover kwamen vertellen, maakte zichtbaar indruk op de leerlingen. De boodschap dat de aarde kwetsbaar is was duidelijk, bleek ook tijdens een gastles van Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe. Een aantal leerlingen verzamelden de plasticjes van alle uitgedeelde geodriehoeken, zodat 'deze kunnen gescheiden worden, juf!'. Goed gedaan!

Naast het creëren van bewustzijn, heeft de GeoWeek ook als doel om leerlingen op jonge leeftijd al kennis te laten maken met de mogelijkheden van het werkveld. En het enorme aanbod vanuit de geosector (dit jaar deden 80 bedrijven mee aan de GeoWeek, 24 meer dan vorig jaar), laat zien dat professionals oog hebben voor de toekomst. Volgens professionals is het hard nodig om leerlingen kennis te laten maken met het werkveld, om straks voldoende en goedgeschoolde mensen te hebben die de klus van gebiedsinrichting en -beheer kunnen klaren. Hieronder vind je een kleine greep uit de expedities:

Gastles van Olympisch kampioen windsurfen Dorian van Rijsselberghe – Schone oceanen

Veel topsporters van Dutch Wavemakers deden dit jaar mee met de GeoWeek. In het National Topzeilcentrum in Scheveningen vertelden Dorian van Rijsselberghe en Rick Jendrusch alles over plasticsoep, en de hinder die de topsporters ondervinden van plastic in de oceaan. Zo moest Dorian tijdens de Olympische spelen in Rio maar liefst zeven (!) een stuk plastic van zijn board halen.

Wat zijn de gevolgen van ons plasticverbruik voor het leven in de oceaan? En wat kun je zelf doen om het gebruik van plastic te verminderen? De leerlingen van het Segbroek College en Nutsschool Bezuidenhout kunnen je er door deze leuke en interessante gastles nu alles over vertellen!

GeoWeek 2018 - Dorian van Rijsselberghe

 

Het veld in met gemeente Leidschendam-Voorburg

Er deden dit jaar veel gemeenten mee aan de GeoWeek. Zo ook de gemeente Leidschendam-Voorburg. Brugklasleerlingen van het Maerlant-Lyceum onderzochten de bodem in de Duivenvoorde-corridor, op de bouwlocatie Vlietvoorde.

Hier maakten ze kennis met de praktijk van geologie, geografie en archeologie. Een bodemonderzoek is verplicht op nieuwbouwlocaties, dus tijdens deze expeditie was er aandacht voor onder meer de ondergrond, de bodem en het grondwater. De leerlingen gingen zelf op onderzoek uit. Ze mochten zelf de grondboor pakken om de verschillende bodemlagen te onderzoeken. Uiteraard heel voorzichtig, want in de omgeving leven weidevogels!

Gastles Ed Nijpels

Tijdens de GeoWeek gaf ook oud-minister Ed Nijpels een gastcollege. Op het Maerlant-Lyceum in Den Haag vertelde hij de leerlingen over duurzame energie en het klimaatakkoord van Parijs. Om de daarin gestelde doelen te halen, moet Nederland een energietransitie in gang zetten.

Ed Nijpels sprak over de uitdagingen waar Nederland voor staat. De vwo 4-klas van het Maerlant zat geïnteresseerd te luisteren naar het verhaal van het VVD-kopstuk. Op deze manier heeft Ed Nijpels bewustzijn gecreëerd bij de volwassenen van de toekomst!

GeoWeek 2018 - Ed Nijpels

 

Wegen markeren in het GeoFort

In het GeoFort kun je je lol niet op als toekomstig geograaf. Leerlingen gingen er op waterexpeditie in samenwerking met waterschap Rivierenland. Ontbrekende wegen en huizen invullen in OpenStreetMap op basis van satellietfoto’s voor het Missing Maps-project van het Rode Kruis. Hierdoor kunnen de hulpverleners van het Rode Kruis straks in één keer de weg vinden in plaats van te moeten zoeken en daarmee belangrijke tijd te verliezen. Goed werk gedaan door de leerlingen!

Science Center Delft - Stenen, VR en dijken bouwen

In het Science Center in Delft leerden de leerlingen van het Erasmiaans Gymnasium over mijnbouw en hebben ze de enorme collectie steensoorten kunnen bekijken. Ook zijn ze ‘zelf’ de mijn geweest met behulp van virtual reality-brillen.

Daarna hebben ze ook nog twee praktische workshops gedaan. Tijdens de eerste leerden ze hoe je een dijk kunt bouwen en waar deze aan moet voldoen om droge voeten te houden. Bij de andere workshop werd geëxperimenteerd met verschillende grondlagen en welke het beste water doorlaat. Het was een leerzame en actieve ochtend in Science Centre Delft.

Het leven op een boorplatform in het Maritiem Museum

Leerlingen konden tijdens de GeoWeek een bezoek brengen aan de Offshore Experience van het Maritiem Museum: een uitdagende zoektocht naar energie op zee. Op een nagebootst boorplatform, omgeven door een 360 graden-filmprojectie en met special effects, waanden de leerlingen zich aan boord van een platform op zee!

De manager van het offshoreplatform onderwierp de leerlingen aan een aantal interactieve spellen, om zo te ontdekken of ze geschikt zouden zijn voor het leven als boormeester, kraanmachinist, windmolenspecialist of helikopterpiloot. Wie haalt zijn certificaat om offshore te kunnen werken? De leerlingen ontdekten hoe energie op zee wordt gewonnen en dachten mee over de energiewinning van morgen.

GeoWeek 2018 - Maritiem Museum