Aardrijkskunde op de pabo

25 november 2010
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2010
onderwijs
Opinie
FOTO: MARIAN BLANKMAN

Op veel pabo’s wordt de laatste tien jaar minder tijd uitgetrokken voor het vak aardrijkskunde. Ook is er minder aandacht voor de vakinhoud, zo blijkt uit een enquête onder de opleiders.

Blankman - Aardrijkskunde op de pabo.pdf
Download dit document (154.61 KB)