De grootste autovrije wijk van Europa: Merwede

25 januari 2023
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
stadsvernieuwing
Nieuws
FOTO: NATIONAAL ARCHIEF / WIKIMEDIA COMMONS
Autoloze zondag in 1973, rolschaatsers op het Damrak, Amsterdam.

Foto's van autoloze zondagen uit de jaren '70 zijn haast iconisch geworden. Maar in toekomstige wijk Merwede wordt dit beeld straks normaal. In Utrecht wordt vanaf dit jaar gebouwd aan de grootste autovrije buurt van Europa. Aan het Merwedekanaal, komt naast 6000 woningen veel groen en weinig tot geen asfalt. Veel ruimte voor de fiets en om buiten te spelen dus!

 

Planologisch heel interessant, maar er zijn op andere vlakken wel wat beren op de weg. Bart van Arem, hoogleraar transportmodellen aan de TU Delft, legt het uit op Kennislink.