De staat van ons water

15 juli 2016
Auteurs:
Kees Poot
senior beleidsadviseur bij Directoraat-Generaal Ruimte en Water
water
Nederland
Kennis
Geniedijk
FOTO: COLIN BRACE/FLICKR
Geniedijk, Haarlemmermeer

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs haar jaarlijkse rapportage over het waterbeleid in websitevorm gepresenteerd. Met interactieve infographics en praktijkvoorbeelden is deze nu ook voor een breder publiek eenvoudig toegankelijk. Deze website biedt ‘goed materiaal voor scholieren die een werkstuk moeten maken’, zo zei de minister.

 

Breed publiek aanspreken

Op www.staatvanonswater.nl vind je infographics die antwoord geven op vragen als 'wat kost het waterbeheer?' of 'hoe goed zijn we tegen hoogwater beschermd?' De rapportage gaat daarnaast vanzelfsprekend over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water, maar ook over onderwerpen zoals de Beleidsnota Drinkwater en de mariene strategie voor de Noordzee.

Acht thema’s

Op de site komen acht belangrijke thema’s uit het waterbeleid terug, waaronder waterveiligheid, waterkwaliteit, zoet water en duurzaamheid. Via acht cards worden de thema’s uitgelegd met aantrekkelijke infographics.

Wie meer wil lezen over het achterliggende beleid kan doorklikken naar informatie over de voortgang in de uitvoering van het waterbeleid. Diegene die nog dieper in de materie wil duiken kan terecht bij divers bronmateriaal, dat met links wordt aangeboden. De rapportage aan de Kamer wordt elk jaar in mei geactualiseerd. Dat geldt ook voor de website. Hier worden wel tussentijds links aan toegevoegd naar interessant nieuw verschenen materiaal.

Staat van ons water
AFBEELDING: WWW.STAATVANONSWATER.NL
Homepage Staat van ons water

Verantwoording toegankelijk maken

De aanleiding om de voortgangsrapportage als website te presenteren, ligt in het advies van de OESO (2014) om de verantwoording van het waterbeleid meer toegankelijk te maken. Ook de wens om het waterbewustzijn van de Nederlanders te vergroten, speelde een rol.

Het lag daarom voor de hand om met de rapportage nauw aan te sluiten op de publiekscommunicatie Ons Water, zowel qua beeldstijl als toonzetting. De Staat van Ons Water hoort als rapportage bij de Ons Water-familie die het waterbewustzijn van de Nederlanders wil vergroten. Beide websites versterken elkaar ook op deze manier.

De totstandkoming

De Staat van Ons Water kwam tot stand in nauwe onderlinge samenwerking tussen IenM (DGRW en Rijkswaterstaat), de Unie van Waterschappen, IPO, VNG en de Vewin.

Voor elk thema werd gestart met een workshop waar de inhoudelijk betrokken collega’s konden meedenken over de boodschap van de infographics. Op basis van de geleverde input werd de verhaalstructuur bepaald. Met een creatieve vertaalslag in de schetsfase werd de structuur omgezet in visualisaties die qua werking passen bij de inhoud. Voor de gebruiker moet het natuurlijk zo leuk en aantrekkelijk mogelijk zijn om www.staatvanonswater.nl te bezoeken en te gebruiken.  

 

MEER INFORMATIE

www.staatvanonswater.nl

Over de Staat van Ons Water is een korte animatie gemaakt: