Nederlanders voelen urgentie om klimaatmaatregelen te nemen

20 februari 2019
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
waterveiligheid
klimaatverandering
Nederland
Nieuws
FOTO: PABLO HEIMPLATZ/UNSPLASH

Nederlanders voelen de urgentie om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden en zien hierdoor in dat goed waterbeheer belangrijk is. Ruim 65 procent procent van de Nederlanders heeft zelf weleens te maken gehad met wateroverlast. Veilige dijken en het afvoeren van water bij slecht weer vindt men belangrijke thema’s. 64 procent van de Nederlanders wil best ingrijpen in de natuur, om daarmee overstromingen te voorkomen. Door de droge zomer en het extremere weer beseffen mensen ook dat er meer maatregelen nodig zijn om ons land te beschermen tegen klimaatverandering. In aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 20 maart onderzocht Ruigrok NetPanel voor de Unie van Waterschappen hoe de Nederlander omgaat met water.

 

Nederlanders staan ervoor open zelf iets te doen tegen de gevolgen van klimaatverandering of doet dit al. Veel mensen passen het eigen gebruik van water aan: ze douchen korter, sproeien minder vaak de tuin, wassen minder vaak zelf de auto en zijn bereid aanpassingen te doen om regenwater beter af te voeren, door tegels in de tuin te vervangen door groen of een regenton te plaatsen. Jongeren lijken hun gedrag het minst aan te passen: minder dan de helft van de jongeren tussen 18 en 25 jaar doucht bijvoorbeeld korter. 65-plussers doen dit juist massaal wel. 58 procent van de Nederlanders wil graag (meer) tips en informatie over wat ze zelf kunnen doen, en geven aan het een goed idee te vinden dat het waterschap onderwijs aanbiedt op scholen over het beheer en de bescherming van water.

Nederlanders willen meer tips en informatie over wat ze zelf kunnen doen

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: 'We zijn blij dat mensen de noodzaak van goed waterbeheer zien en aangeven zelf ook iets te willen doen. Nergens ter wereld hebben mensen zo’n speciale band met water als in Nederland. We wonen, werken en recreëren er mee. In Nederland beheren de waterschappen de dijken, sloten en plassen. We zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en voldoende water. Nederland heeft te maken met grote uitdagingen. Waterschappen merken dagelijks de gevolgen van klimaatverandering met extremer weer en een steeds sneller stijgende zeespiegel. Zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open. Daarom investeren we als waterschappen om samen met overheden, bedrijven en burgers de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De manier waarop we dat doen, daar hebben mensen invloed op.'

Belasting

Tweederde van de Nederlanders verwacht dat de waterschapsbelasting de komende jaren zal stijgen als gevolg extreem weer. Nederlanders zijn vooral bereid om meer belasting te betalen voor onderhoud aan dijken, afvoer van water bij slecht weer en het schoonhouden van water in sloten, plassen en natuurgebieden.

Verkiezingen

Op woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Neem een kijkje op MijnStem.nl om te zien wat er te kiezen valt.

 

Dit is een persbericht van de Unie van Waterschappen.