Onderwijsdag 2023 – sneak preview [1]: Verken de toekomst met ‘Tijdlijnen voor Nederland’

2 oktober 2023
Auteurs:
redactie
De redactie van geografie.nl
Onderwijsdag
Nieuws
Onderwijsdag – sneak preview

Deze serie geeft alvast een inkijkje in een aantal workshops en excursies waaraan je kunt deelnemen tijdens de Onderwijsdag op woensdag 22 november a.s. Deze keer de workshop 'Tijdlijnen voor Nederland' (BC102) door Jaimy van Dijk.

FOTO: JAIMY VAN DIJK

In een tijd waarin klimaatverandering en andere complexe vraagstukken veel aandacht krijgen en soms gevoelens van machteloosheid oproepen bij leerlingen, rijst de vraag: 'Hoe kunnen we samen een positieve kijk op de toekomst van Nederland ontwikkelen?'. Geïnspireerd op de Didactiek van de Hoop probeert de opdracht 'Tijdlijnen voor Nederland' een antwoord op die vraag te vinden door meerdere mogelijke toekomsten te verkennen. De opdracht is ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in samenwerking met het KNAG.

In deze worshop ervaar je de opdracht Tijdlijnen van Nederland waarin we de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland van 1900 tot nu tastbaar maken en vervolgens verschillende toekomsten gaan verkennen. Lesgeven over de toekomst kan lastig zijn. Daarom is deze workshop een kans om de opdracht zelf te ervaren zodat het makkelijker is om deze straks zelf in je lessen toe te passen.  

We gaan aan de slag met de  thema’s  wonen, energie, mobiliteit en natuur & landbouw  en gaan deze op een creatieve manier verkennen.  Met beelden, protestleuzen, teksten en andere creatieve uitingen brengen we de tijdvakken tot leven en begrijpen zo niet alleen de feiten, maar ook de menselijke kant van deze periodes en onze invloed op de gebeurtenissen.

We maken een levende tijdlijn, waarop alle creaties te zien zijn. Tijdens de nabespreking komen niet alleen de onderlinge verbanden tussen gebeurtenissen aan bod, maar ook hoe het maatschappelijk denken in de loop der tijd is geëvolueerd. Wat ooit als vooruitgang werd beschouwd, kan nu anders worden gezien, en omgekeerd. Dit bevordert kritisch denken en het besef dat we invloed hebben op hoe de toekomst zich vormt.

Vanuit de geschiedenis verkennen we mogelijke toekomstscenario's voor Nederland, van het heden tot 2100. We gaan aan de slag met de PBL-scenario’s uit de Ruimtelijke Verkenning 2023. We vergelijken verschillende toekomstperspectieven en bespreken hoe we stappen kunnen zetten richting een wenselijke toekomst.

Ervaar zelf deze visuele reis door de tijd tijdens de Onderwijsdag op 22 november!