RurbanAfrica

25 november 2016
Auteurs:
Paul van Lindert
Universiteit Utrecht
Afrika
Opinie
Afrika
FOTO: LUDWIG TRÖLLER/FLICKR

In dit Afrika-katern presenteren we in vier artikelen enige resultaten van het RurbanAfrica-onderzoek naar ruraal-urbane betrekkingen in sub-Sahara Afrika, dat samen met teams van lokale universiteiten tussen 2012 en 2016 werd uitgevoerd in enkele dynamische rurale gebieden in Ghana, Kameroen, Rwanda en Tanzania. De onderzoekers van de Universiteit Utrecht richtten zich voornamelijk op de transformaties die zich op het platteland voltrekken, in samenhang met de mobiliteit van de bevolking en stromen van kapitaal, goederen, informatie tussen het platteland en de steden.

Het onderzoek leverde tal van belangrijke inzichten op die onder andere van belang zijn voor het ruraal en regionaal ontwikkelingsbeleid van overheden in Afrika. Dat ook stedelijke overheden zich voor steeds grotere uitdagingen gesteld zien, wordt geïllustreerd in het artikel over Benin, dat ingaat op de problematiek van de ongebreidelde stedelijke groei en de gebrekkige sanitaire voorzieningen in de informele woonwijken van Cotonou.

De onderzoekers in het internationale RurbanAfrica-project zijn werkzaam op universiteiten in Ghana, Kameroen, Rwanda, Tanzania, Denemarken, Engeland, Frankrijk en Nederland. Financiering geschiedde in het kader van het FP-7 onderzoeksprogramma van de Europese Unie.