Top-down masterplanning in Rwanda

25 november 2016
Auteurs:
Ine Cottyn
Universiteit Utrecht
Dit artikel is verschenen in: geografie november/december 2016
Afrika naar 2100
Rwanda
Kennis
landschap
FOTO: INE COTTYN
Landelijk gebied wordt getransformeerd in een nieuwe wijk voor de middenklasse in Nyamata

De Rwandese overheid beschouwt verstedelijking als een drijvende kracht voor duurzame economische ontwikkeling, mits deze strak geregisseerd wordt. De rigide top-down stedelijke planning leidt echter tot sociale en ruimtelijke uitsluiting van de armste bevolkingsgroepen.

 

Met een urbanisatiegraad van 40 procent is Afrika weliswaar het minst verstedelijkte continent, maar het verstedelijkingstempo (3,6 procent per jaar) is er hoger dan op alle andere continenten. Een groot deel van de stedelijke bevolkingsgroei in Afrika vindt plaats in de secondaire en kleinere steden. Zo’n snelle verstedelijking brengt veel uitdagingen met zich mee wat betreft de ruimtelijke spreiding van mensen en het gebruik en de verdeling van land. Duurzame urbanisatie vereist onder andere dat de bevolking toegang krijgt tot betaalbare huisvesting, sloppenwijken worden opgeknapt en investeringen worden gedaan in openbare diensten en infrastructuur. Het vergt ook een stedelijke planning die participatief en inclusief is. Nationale en stedelijke overheden hebben vaak moeite deze uitdagingen het hoofd te bieden. De situatie in Rwanda illustreert de lokale gevolgen van een rigide stedelijke planning in een top-down en ontwikkelingsgericht politiek klimaat. De uitvoering van masterplannen zet huishoudens met lage inkomens onder druk. Stijgende landprijzen en gentrificatie leiden tot sociale en ruimtelijke uitsluiting die hen dwingt te verhuizen.

Lees het hele artikel
Nog geen lid? Klik hieronder op de groene knop voor de voordelen.
  • Onbeperkt toegang tot artikelen op geografie.nl
  • Ontvang 9 keer per jaar het tijdschrift Geografie
  • Aantrekkelijke aanbiedingen voor boeken en andere publicaties
  • Korting op deelname aan activiteiten van het KNAG
  • Blijf in contact met vakgenoten
Wachtwoord vergeten?

Instructies voor het resetten van het wachtwoord worden naar uw e-mailadres verstuurd.