geografie november/december 2016

Afrika naar 2100 Vier miljard mensen? | RurbanAfrica | ‘Gelukszoekers’ uit Ghana | Apartheid van boven | Homoseksualiteit & globalisering | En verder: EU en CETA | Mardellen | Geo Future School | Vooruitgang in Latijns-Amerika

Opinie

Weg van de clichés

Afrika verdient veel meer aandacht in Europa en zeker ook in het Nederlandse (aardrijkskunde)onderwijs. Waarom? In de 21e eeuw gaat dit continent demografisch, landschappelijk, economisch, politiek en cultureel van veel groter belang worden en Europa zal dat op allerlei manieren merken.
 

Afrika
Kennis

Afrika in 2100: vier miljard mensen?

Hoewel Afrika een demografische transitie doormaakt, zal de bevolking de komende eeuw nog gigantisch groeien – vooral in steden. Dat legt een enorme druk op de beschikbare middelen. Sprekende cijfers en prognoses tot 2100.

Kennis

Regionale ontwikkeling in sub-Sahara Afrika

Zes aanbevelingen voor beleid

In veel landen van sub-Sahara Afrika blijft economische groei beperkt tot de grote steden terwijl de kleine boerenhuishoudens op het platteland nog vaak op de rand van het bestaansminimum balanceren. Een pleidooi voor een regionaal ontwikkelingsbeleid dat de versterking van stad-plattelandrelaties centraal stelt.
 

economie
Afrika
Kennis

Top-down masterplanning in Rwanda

De Rwandese overheid beschouwt verstedelijking als een drijvende kracht voor duurzame economische ontwikkeling, mits deze strak geregisseerd wordt. De rigide top-down stedelijke planning leidt echter tot sociale en ruimtelijke uitsluiting van de armste bevolkingsgroepen.
 

Rwanda
Kennis

Het moeras van de stad

Sanitaire voorzieningen in lage-inkomenswijken in Conotou, Benin

De snelle groei van de stedelijke bevolking in Benin maakt de aanleg van adequate sanitaire voorzieningen steeds urgenter vanwege de milieu- en gezondheidsrisico’s. Welke partijen treffen maatregelen om de situatie in de lage-inkomenswijken te verbeteren en wat zijn mogelijke oplossingen?
 

Benin
Kennis

Apartheid van boven

Ruim twintig jaar geleden werd in Zuid-Afrika de apartheid afgeschaft. De ruimtelijke uitdrukking daarvan, the architecture of apartheid, bestaat echter nog steeds. Opnamen met een drone maken dat pijnlijk duidelijk.

Apartheid
segregatie
Zuid-Afrika
Kennis

Hout Bay - Imizamo Yethu bij Kaapstad

Hout Bay ligt in een pittoreske vallei aan de zuidkant van de Tafelberg bij Kaapstad. Tussen de groene, welvarende blanke wijken heeft zich als dissonant de zwarte township Imizamo Yethu genesteld.

Apartheid
segregatie
Zuid-Afrika
Kennis

Het verhaal achter de 'gelukszoekers'

De berichten die ons bereiken over ‘gelukszoekers’ uit Afrika, zijn veelal een zwart-wit weergave van de realiteit. Onderzoek naar migratiebewegingen op het Afrikaanse continent nuanceert het beeld van de betrokkenen en plaatst internationale migratie in een breder perspectief.

migratie
Ghana
Opinie

Een bredere definitie van globalisering

Globalisering gaat niet alleen over economie, maar ook over politiek, cultuur en sociale aspecten zoals de omgang met minderheden. Valentijn Ebbers breekt een lans voor meer aandacht voor deze kant van globalisering in het aardrijkskundeonderwijs.

globalisering
Oeganda
Kennis

De lange weg naar CETA

Vanaf 2009 was er al onderhandeld over het ‘omvattende verdrag over economie en handel’ (CETA) tussen de EU en Canada. Door aanhoudend Waals verzet werd het bijna opgeblazen, maar op 30 oktober toch ondertekend in Brussel. De onderhandelingen tussen de vele bestuurslagen werpen een schaduw vooruit op de nationale ratificaties van dit verdrag en de onderhandelingen over de Brexit.
 

Europese kwestie
Opinie

Mercantour

Frank van Dam fietst door de Franse Alpen en geniet van de uitzichten maar beseft dat hij geen klimmer is.
 

Blog: Fietslandschappen
Frankrijk
Opinie

Uitgesproken geografisch

Uitspraak van de Engelse taal is geografisch bepaald, zo constateert Martin de Jong.

Blog: Kaartlezen
taal
Engeland
Kennis

Mardellen

Mardellen zijn depressies van 1-3 meter diep en 10-50 meter doorsnee. Ze komen voor in het Luxemburgse Gutland. Op de kleiige mardelbodems hebben zich vennen gevormd die in het voorjaar vol water staan en aan het einde van de zomer droogvallen. Amsterdamse fysisch geografen deden vijftig jaar geleden al onderzoek naar het ontstaan ervan. Geavanceerde archeometrische technieken werpen een nieuw licht op de zaak.
 

geomorfologie
Luxemburg
Nieuws

Geo Future School timmert aan de weg

Dit schooljaar is Geo Future School officieel gestart. 24 scholen verspreid over het land doen mee, en nog meer scholen tonen belangstelling. Het KNAG-concept lijkt te voorzien in een behoefte. Dat is een aansporing om verder te werken aan Geo Future School.

Geo Future School
onderwijs
Nederland
Nieuws

GeoWeek 2016: Zelf doen!

Dit jaar is een recordaantal leerlingen op expeditie geweest tijdens de 10e editie van de GeoWeek. Maar liefst 4400 deelnemers tussen de 10 en 15 jaar kregen de kans in hun eigen omgeving kennis te maken met de praktijk van aardrijkskunde.

GeoWeek
onderwijs
Nederland
Opinie

Vooruitgang in Latijns-Amerika

Met Zuid-Amerika (vwo) en Brazilië (havo) als nieuwe examenregio’s is de roep om informatie over de regio onder docenten sterk toegenomen. Het is dus niet toevallig dat Latijns-Amerika, een regio in beweging verschijnt, met een mooie bundeling van geografische onderwerpen.
 

recensie
Opinie

Boeken Geografie november/december 2016

recensie
Opinie

Het Sint-Gillis-voorplein

Brussel is een stad van pleinen. Er zijn er niet alleen heel veel van, buurten worden er ook mee geïdentificeerd. De Kasteleinsbuurt en de Louizabuurt zijn respectievelijk vernoemd naar een marktplein en een verkeersplein. Een plein hoeft dus niet gezellig te zijn om er een buurt naar te vernoemen.
 

Blog: Brussels Lof
Brussel