De Amsterdamse Omnibuskaart van 1839

Op 20 september 1839 werd de eerste treinverbinding in Nederland in gebruik genomen. Deze spoorlijn verbond de steden Amsterdam en Haarlem. In datzelfde jaar werd de omnibus geïntroduceerd in Amsterdam. De omnibus (= voor allen) was een koets op vier wielen, getrokken door één of enkele paarden. De omnibus bood plaats aan 12 tot twintig personen. In tegenstelling tot de oudere postkoetsen en diligences volgde de omnibus een vaste route en hanteerde vaste vertrektijden en tarieven. De omnibuskaart van de Amsterdamsche Omnibus Onderneming (A.O.O.) voorzag de reizigers van informatie over het lijnennet en de reglementen. De routes werden met de hand op de kaart ingetekend, in tien kleuren. Opvallend is dat de haven, als belangrijkste element van de stad, zich aan de voorzijde (onderzijde) van de kaart bevindt. Vanaf omstreeks 1840 zou de afgebeelde stad een halve slag gedraaid worden en de noord-oriëntatie krijgen. 

Deze reproductie op ware grootte is net als het origineel voorzien van het reglement en een beschrijving van de omnibuslijnen. De lijnen zijn met kleur aangegeven.

Prijs

Regulier: 9,00 euro
KNAG-lid: 6,50 euro

Bestellen

Factuuradres

Totaal: €9,00