De wijk van de toekomst

De Geo Future School module 'De wijk van de toekomst' is voor alle scholen in Nederland beschikbaar. De module is bedoeld voor leerlingen van klas 2 en 3 vmbo, havo en vwo.

In de module denken leerlingen na over de wijk van de toekomst. Nederland is een dichtbevolkt en welvarend land met een relatief kleine oppervlakte. Het is in Nederland altijd passen en meten om ruimte te vinden om te wonen, te werken, te winkelen, te recreëren en ons te verplaatsen. Juist daarom is het belangrijk om goed na te denken over de inrichting van de ruimte zodat al deze functies een zo goed mogelijke plek krijgen. In de toekomst krijgen we onder andere te maken met verdere technologisering, klimaatverandering, een ongelijke bevolkingsgroei en individualisering en een overgang naar een meer duurzame economie. Dit zijn allemaal opgaven waarmee we rekening moeten houden.

De module is gemaakt door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, de Urban Futures Studio, The Cloud Collective en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@geofutureschool.nl

Hieronder downloadt u het lesmateriaal en de docentenhandleiding voor lesmodule 'De wijk van de toekomst'.

KNAG lesmodule De wijk van de toekomst.pdf
Download dit document (1.48 MB)
KNAG docentenhandleiding De wijk van de toekomst.pdf
Download dit document (798.36 KB)