Gebruiksvoorwaarden & privacy policy

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is een uitgave van KNAG

Uitspraken & meningen
Meningen en standpunten van columnisten en essayisten, alsmede uitspraken van derden op deze site worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven door de redactie van geografie.nl of het KNAG. De redactie is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen.

De redactie behoudt zich het recht voor om discriminerende of anderszins kwetsende uitingen te verwijderen van de site.

Berichten van partners
Het KNAG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten, alsmede de foto's en illustraties die door partners van geografie.nl op deze site worden geplaatst. Daarbij kan het gaan om wetenschappelijke artikelen, opiniestukken, nieuwsberichten, agendapunten en/of advertenties. 

Social media
Geografie.nl biedt bezoekers de mogelijkheid content te delen via diverse sociale media. Dit kan zowel tekst als beeld zijn, en betreft privégebruik of promotionele doeleinden voor geografie.nl, de auteurs of het vak aardrijkskunde. Op teksten rust auteursrecht en het delen en/of doorplaatsen voor professioneel redactioneel gebruik is niet toegestaan anders dan na schriftelijke toestemming van het KNAG.
 

Privacy policy

Dit privacy policy geldt voor iedereen die de website www.geografie.nl bezoekt

Het KNAG kan persoonlijke gegevens, zoals naam en emailadres, opnemen in een gegevensbestand. Wanneer u KNAG-lid bent en een account op geografie.nl hebt gebeurt dit automatisch.

Persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven. Daarnaast kan het KNAG de gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen. Dit gebeurt alleen als u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Persoonlijke gegevens worden niet doorgestuurd naar andere organisaties of bedrijven. Mocht dit voor een bestelling wel nodig zijn, dan wordt dit nadrukkelijk aangegeven.

Mocht u uw eigen gegevens, zoals die bij ons bekend zijn, willen inzien, laten corrigeren of verwijderen, stuur dan een mail naar info@knag.nl.

KNAG is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzingen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.