GeoWeek 2024: Meld je klas nu aan!

19 maart 2024
Auteurs:
Annika Huizinga
Organisatie GEOweek2024
Dit artikel is verschenen in: geografie april 2024
GeoWeek
onderwijs
Nieuws

De keuze is reuze: 87 expedities, die samen 235 keer te boeken zijn, waardoor ruim 7000 leerlingen actief met aardrijkskunde aan de slag gaan. Dat is de GeoWeek 2024 in cijfers.

Nieuw dit jaar is dat ‘de week’ twee weken duurt, van 13 t/m24 mei. Dit geeft nóg meer bedrijven en scholen de kans mee te doen.

Aanmelden is eenvoudig

Ga jij met jouw klas op geo-expeditie? Kies uit een bedrijfsbezoek, veldwerk of gastles op school. Een greep uit het aanbod: grondboren op het schoolplein, landmeten in het park, de eigen woonwijk klimaatbestendig herinrichten, chillplekken inspecteren, bodemdieren onderzoeken, een nieuw treinspoor aanleggen of als een dijkwachter een dijk inspecteren. Op www.geoweek.nl/kaart vind je snel de expedities in de buurt van jouw school. 

Heb je een geo-expeditie geboekt, dan brengen we je in contact met de aanbieder van de expeditie. Zo kun je het niveau van de klas, aanwezige voorkennis en andere details delen en afstemmen.

Zelf doen

In de GeoWeek draait het om zélf doen. Zo ervaren leerlingen dat geografie direct raakt aan hun leefwereld. 

Nadia (14 jaar) vond het veldwerk met GIS ‘best nuttig’. ‘Ik zit dagelijks op mijn mobieltje, maar had echt geen flauw hoe mijn telefoon eigenlijk wist waar ik precies was.’

Docent Natascha hecht eraan dat leerlingen dingen in de praktijk zien. ‘Praktische lessen zelf organiseren is lastig. In de GeoWeek wordt alles voor je geregeld.’

Samen de schouders eronder

De GeoWeek wordt sinds 2006 jaarlijks georganiseerd. Zo zetten het KNAG en heel veel geo-professionals in Nederland samen de schouders onder de promotie van het geografisch werkveld. Met bodem, water en geodata als belangrijkste pijlers. Expertise Bodem en Ondergrond, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Ons Water/Unie van Waterschappen en het Kadaster zijn de hoofdpartners van de GeoWeek.