Rekenen met aardrijkskunde

1 juni 2010
Auteurs:
Rob Adriaens
KNAG & Het Streek Ede
Dit artikel is verschenen in: geografie juni 2010
onderwijs
Kennis
FOTO: ROB ADRIAENS
Sander Kersten en Merijn van der Hoeven uit 4 havo rekenen bij aardrijkskunde.

Het ministerie van OCW noemt in haar kwaliteitsagenda 2008 zes speerpunten voor de komende jaren: rekenen en taal, uitblinken, burgerschap, professionele ruimte, examens en verbetercultuur. De vakverenigingen werden gevraagd projectvoorstellen te doen. Eén van de gekozen projecten is ‘Rekenen met aardrijkskunde’ van het KNAG.

Adriaens & Adang - Rekenen met aardrijkskunde.pdf
Download dit document (157.59 KB)